clock timer
Winkelwagen gereserveerd voor 00:00min

Privacyverklaring

Bij Wine in Black nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Bij de verwerking van gegevens is het ons doel om alleen de persoonsgegevens op te vragen, te verwerken en te gebruiken die benodigd zijn voor een zinvol en economisch gebruik van onze diensten. Hieronder kunt u lezen in hoeverre bij het gebruik van onze internetdiensten gegevens opgeslagen worden en hoe die gegevens door ons gebruikt worden.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat de voorschriften ten aanzien van de privacy worden nageleefd. Onze werkwijze voldoet aan de strenge bepalingen van het Nederlandse en het Europese privacyrecht, en wel in het bijzonder aan de bepalingen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en de Nederlandse Telecommunicatiewet (“Tw”).

Verantwoordelijke / Contactgegevens

Verantwoordelijk voor het samenstellen van deze privacy verklaring is:

Wine in Black GmbH
Friedrichstraße 194 – 199
D-10117 Berlijn
Duitsland
Telefoon: 070-8080202
Wanneer u vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring heeft, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: klantenservice@wineinblack.nl.

Onderwerp van de privacyverklaring

Het onderwerp van deze privacyverklaring is persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld naam- of adresgegevens. Gegevens die geen betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, vallen daar niet onder.

Overzicht en gebruik van automatisch verkregen gegevens

Bij het bezoeken van de website van Wine in Black, geeft uw internetbrowser automatisch bepaalde technische gegevens aan ons door. De volgende gegevens ontvangen wij:

Datum en tijd van uw bezoek
Type en de versie van uw browser
Gebruikte besturingssysteem
URL van de voorgaand bezochte website
Aantal van de gestuurde gegevens

Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen en zijn niet te herleiden naar uw persoon.

De door gebruikers ingevoerde gegevens

Als u gebruik wilt maken van alle voordelen van Wine in Black, moet u zich aanmelden. Uw persoonsgegevens geeft u vrijwillig door, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling opgeeft, zich abonneert op onze nieuwsbrief of gebruik maakt van soortgelijke functies. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding in het bestelproces en in contactformulieren. De persoonsgegevens die wij van u vragen kunnen bestaan uit:

Voor- en achternaam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Geboortedatum
Bank- en/of creditcardgegevens
Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te kunnen leveren zoals contractueel is vastgelegd. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor het leveren van de door u gewenste dienst, om klachten te verwerken, of ten behoeve van de klantenservice (bijvoorbeeld bij de beantwoording van uw vragen).

U kunt te allen tijde de verwerking van uw gegevens voor bijvoorbeeld klantervarings- of marktonderzoek voor de toekomst voorkomen. Hiervoor is een informele mededeling aan Wine in Black voldoende:

Wine in Black GmbH
Friedrichstraße 194 – 199
D-10117 Berlijn
Duitsland
klantenservice@wineinblack.nl

Doorgeven van gegevens

Indien wij gebruik maken van de diensten van derden (bijvoorbeeld transportbedrijven en betalingsdienstverleners), geven wij aan deze derden uitsluitend de noodzakelijke gegevens door en deze derden zijn eveneens verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw telefoonnummer gebruiken wij om u terug te kunnen bellen.

Voor de wet zijn wij verplicht in zeldzame gevallen gegevens aan bepaalde instanties te geven. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie en andere overheidsinstellingen.

Voor zover wij gegevens gebruiken voor een doel waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw toestemming vereist is, zullen wij u steeds om uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt, wanneer u toestemming heeft gegeven, deze vanzelfsprekend te allen tijde intrekken en/of het gebruik van uw gegevens in de toekomst verbieden.

Binnen de wettelijke regeling kunnen wij voor reclame-, marktonderzoeksdoeleinden en verbetering van onze diensten, gebruiksprofielen onder een pseudoniem analyseren. Bovendien mogen wij u per e-mail reclame toezenden voor eigen gelijksoortige producten (artikel 11.7 Tw), tenzij u bij de verkrijging van de gegevens gebruik heeft gemaakt van uw recht om kosteloos en op gemakkelijke wijze bezwaar aan te tekenen tegen dit gebruik.

In het kader van het verder ontwikkelen van ons bedrijf kan het voorkomen dat de structuur van Wine in Black GmbH verandert, de rechtsvorm aangepast wordt of dat er dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen verkocht of aangekocht worden. Bij zulke transacties wordt klanteninformatie samen met het eventueel te overdragen deel van de onderneming doorgegeven. Bij elke overgave van persoonsgegevens aan derden, zorgt Wine in Black ervoor, dat dit in overeenstemming met de privacyverklaring en de wet gebeurt.

Nieuwsbrief

Wine in Black biedt u een gratis nieuwsbriefservice aan. Met deze nieuwsbrief informeert Wine in Black u over actuele aanbiedingen, verkoopacties en wijnaanbevelingen rondom het thema wijn. Om deze nieuwsbrief te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig. Deze geeft u op als u zich registreert bij Wine in Black. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelden is te allen tijde mogelijk via een link die in iedere nieuwsbrief wordt vermeld.

Cookies

Cookies zijn bestanden die bij het bezoek van een internetsite in de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Wine in Black maakt gebruik van zogenaamde sessie-cookies, die onmiddellijk nadat u uw browserprogramma afsluit weer worden gewist. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld gemakkelijker gebruik maken van het winkelwagentje, doordat u altijd kunt zien hoeveel artikelen er in het wagentje zitten en voor welk bedrag u producten in het wagentje hebt gedaan. Daarnaast gebruiken wij ook cookies die gedurende meerdere bezoeken/sessies blijven staan (permanent/persistent-cookies). Vooral deze cookies zorgen voor een gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger aanbod. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u informatie op uw scherm krijgt die speciaal op u is afgestemd. Het enige doel van de door u doorgegeven gegevens is dus, ons aanbod zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen en uw bezoek bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

U kunt het opslaan van Cookies op uw computer verhinderen door bepaalde instellingen in uw internetbrowser. Hierdoor worden bepaalde functies en de omvang van ons aanbod echter beperkter.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw bezoek aan de website mogelijk maken. De informatie die door een cookie wordt gegenereerd via uw omgang met de website, wordt aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Indien u anoniem surft, wordt uw IP-adres door Google evenwel binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten buiten de Europese Unie waarmee een overeenkomst werd gesloten in afgekorte vorm doorgestuurd. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd. In opdracht van de beheerder van de website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw bezoek op de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten, verbonden met het bezoeken van de website en het internet aan de beheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser binnen het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling van uw browser-software verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken.

U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door de cookie aan de hand van uw bezoek op de website bij Google worden geproduceerd (uw IP-adres inbegrepen) net als het verwerken van deze gegevens door Google vermijden door de browser-plug-in via de volgende link te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Facebook Social Plugins

Deze website gebruikt verder zogenaamde social plug-ins („plug-ins“) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA geëxploiteerd wordt („Facebook“). De plug-ins zijn gemarkeerd door een Facebook-logo of door de toevoeging „Facebook Social Plugin“. Een overzicht van de Facebook-plugins is te vinden op: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u op www.WineInBlack.nl pagina’s oproept die met een dergelijke plug-in werken, dan maakt uw browser verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser overgedragen en door de browser in de website opgenomen. Door deze koppeling aan de plug-ins krijgt Facebook de informatie dat u de bewuste pagina van onze website heeft opgeroepen. Wanneer u op dat moment bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u een interactie met de plug-ins uitvoert, bijvoorbeeld door op de knop „vind ik leuk“ te drukken of een commentaar te schrijven, dan wordt deze informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook evenals je rechten in dezen en de instellingsmogelijkheden kunt u vinden onder de privacy bepalingen van Facebook onder: http://www.facebook.com/policy.php.

Wissen van uw gegevens

Als uw gegevens voor bovengenoemde doelen niet meer nodig zijn, worden deze gewist. Als de gegevens op grond van wettelijke bepalingen moeten worden bewaard, worden deze geblokkeerd. De gegevens kunnen dan niet meer worden gebruikt.

Doorgeven, corrigeren, blokkeren en wissen van gegevens

Volgens de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) heeft u recht op het verkrijgen van informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen en eventueel het recht, te eisen dat deze gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden. Wij zullen hier geen kosten voor in rekening brengen. Wanneer u dat wilt, kunt u zich richten aan klantenservice@wineinblack.nl of aan bovenstaand postadres.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wine in Black heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele versie van de privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op www.WineInBlack.nl/privacyverklaring.