Winkelwagen gereserveerd voor 00:00min

Privacyverklaring Wine in Black GmbH

Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft u een overzicht van hoe uw gegevens bij Wine in Black worden verwerkt. Het is van toepassing op alle websites, apps en andere diensten die door Wine in Black GmbH worden aangeboden.

Als u een vraag heeft over deze privacyverklaring of over gegevensbescherming bij Wine in Black in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via mijngegevens@wineinblack.nl. Stuur ons ook een e-mail als u een van uw rechten als betrokkene op grond van de artikelen 15-22 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wilt uitoefenen, met inbegrip van het intrekken van toestemming voor marketingdoeleinden en het opzeggen van de nieuwsbrief. Meer informatie over uw rechten vindt u in hoofdstuk 11. Voor een snel overzicht van de afzonderlijke hoofdstukken, kunt u de volgende links gebruiken:

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING
2. VERANTWOORDELIJKE PARTIJ / CONTACTGEGEVENS
3. GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS
4. HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS BIJ HET BEZOEKEN EN GEBRUIKEN VAN ONZE WEBSITES
4.1. TOESTEMMING EN PRIVACYBEHEER
4.2. GEBRUIK VAN DE GOOGLE TAG MANAGER
4.3. GEOPTIMALISEERDE BEELDEN LEVEREN MET CLOUDINARY
4.4. HET GENEREREN VAN KAARTBEELDEN MET GOOGLE MAPS STATIC API
4.5. OPERATIONELE MONITORING
5. GEBRUIK VAN COOKIES
5.1. DO NOT TRACK (DNT)
5.2. INTREKKINGSMOGELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT COOKIES
6. ONLINE-MARKETING, REGISTRATIE VAN GEBRUIKERSGEDRAG EN KLANTTEVREDENHEID
6.1. WEBANALYSE MET GOOGLE ANALYTICS
6.2. EVALUATIE VIA ZENLOOP NPS
6.3. ADVERTENTIES IN ZOEKMACHINES
6.4. SOVENDUS VOUCHERAANBIEDINGEN
6.5. PERSONALISERING
7. VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN
7.1. RECLAME PER BRIEF
7.2. E-MAILNIEUWSBRIEVEN EN PRODUCTAANBEVELINGEN
8. HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
8.1. VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
8.2. BESTELFORMULIER
8.3. LEEFTIJDSCONTROLE TER BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN
8.4. BETALINGSDIENSTAANBIEDER
8.4.1. Verwerking van betalingen met Payone
8.4.2. Betalingswijze aankoop op rekening (RatePAY)
8.4.3. Betalingsmethode Paypal en iDEAL
8.5. DIENSTVERLENER AAN DE SCHEEPVAART
8.6. VOLGEN
8.7. E-MAILS VERSTUREN MET MANDRILL
8.8. TRUSTED SHOPS
8.9. E-MAIL CONTACT VIA ZENDESK
9. PERSONEELSADVERTENTIES EN SOLLICITATIES
10. INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING VOOR ONZE FACEBOOK-FANPAGINA
11. UW RECHTEN ALS BETROKKENE
11.1. RECHT VAN HERROEPING EN BEZWAAR
11.2. RECHT OP INFORMATIE
11.3. RECHT OP CORRECTIE, WISSEN EN BLOKKEREN
11.4. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
11.5. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
12. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG. Volgens artikel 4 van de AVG zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook gebruiksgegevens en uw IP-adres, indien van toepassing.

Er zal geen commerciële bekendmaking van uw gegevens (verkoop, verhuur) aan derden plaatsvinden. Wij maken gebruik van diensten van verschillende aanbieders waarbij de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk kan zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in het volgende:

 • voor de werking van onze websites (bv. hosting, weergave door levering van beelden),
 • in het kader van het sluiten van overeenkomsten en voor het verlenen van contractuele diensten (bijv. verwerking en verzending van bij ons geplaatste bestellingen of indien u bij ons solliciteert naar een baan),
 • om de klantentevredenheid en het gebruikersgedrag op onze websites te registreren (zogenaamde tracking), alsook voor marketing en reclame (bv. voor het verzenden van nieuwsbrieven) en
 • voor kwaliteitsborging.

Sommige van de door ons ingeschakelde dienstverleners en partners zijn niet gevestigd binnen de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of slaan daar persoonsgegevens op en verwerken die. In geval van overdracht aan externe instanties in derde landen, d.w.z. buiten de EU of de EER, zorgen wij ervoor dat deze instanties uw persoonsgegevens met dezelfde zorgvuldigheid behandelen als binnen de EU of de EER. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derde landen waar de EU-Commissie een passend beschermingsniveau heeft bevestigd of waar wij de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens verzekeren door contractuele overeenkomsten.

2. Verantwoordelijke partij / contactgegevens

Verantwoordelijke partij in de zin van de privacywet is:

Wine in Black GmbH
Friedrichstraße 194 - 199
10117 Berlin
Duitsland

Wanneer u vragen of opmerkingen over gegevensbescherming heeft, kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen via: mijngegevens@wineinblack.nl.

U kunt ons bereiken per post, maar ook per telefoon, fax en e-mail. Om persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij vragen of delen van vragen via een ander communicatiekanaal beantwoorden.

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Prof. Dr. Christoph Bauer
ePrivacy GmbH
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Duitsland

E-Mail: privacy@wine-in-black.de

4. Het verzamelen van gegevens bij het bezoeken en gebruiken van onze websites

Hieronder vindt u een overzicht van onze technisch noodzakelijke diensten die wij op onze website gebruiken op basis van ons rechtmatig belang. Wanneer u onze website (www.wineinblack.nl) bezoekt, zendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens door. Dit stelt ons in staat onze website aan u te presenteren voor uw bezoek. Wij trekken uit deze gegevens geen conclusies over uw persoon. De volgende gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u ons eventueel toestuurt ("toegangsgegevens"):

 • Domein van waaruit u de website bezoekt
 • Datum en tijdstip van toegang
 • IP-adres van de toegangsterminal
 • Website(s) die u bezoekt in het kader van het aanbod
 • URL van de vorige bezochte pagina
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens, browsertype en -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Naam van de internetprovider
 • Bericht over het al dan niet slagen van het ophalen
 • Hoeveelheid verzonden gegevens

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. De technische presentatie van onze website kan worden aangemerkt als een rechtmatig belang bij gegevensverwerking. Er is geen sprake van dwingende uitsluitingsbelangen van de gebruikers van de website. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 14 dagen.

Onze website wordt gehost op servers van Amazon Web Services (AWS) in Duitsland (EU) om u een veilige en snelle online service te kunnen bieden (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG). Wij kunnen niet uitsluiten dat AWS de informatie ook doorgeeft aan servers in derde landen. Momenteel is er geen beschikking inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 van de AVG voor een mogelijke overdracht naar de VS. De overdracht vindt plaats op basis van de contractuele standaardclausules. Informatie over gegevensbescherming bij AWS is hier beschikbaar: https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy/.

4.1 Toestemming en privacybeheer

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om uw toestemming te geven, gebruiken wij de toestemmingsmanagementdienst Usercentrics van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland.

De datum en het tijdstip van het bezoek, browserinformatie, opt-in en opt-out gegevens, apparaatinformatie en het IP-adres worden verwerkt. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG: het verkrijgen en beheren van wettelijk vereiste toestemmingen moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van voornoemde bepaling. Wij hebben bewust gekozen voor een Duitse provider die alleen gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor een soepel beheer van uw toestemmingen. Van tegenstrijdige belangen van uitsluiting is dan ook geen sprake.

Het intrekkingsdocument van een eerder verleende toestemming wordt gedurende drie jaar bewaard. De bewaring is gebaseerd op onze verantwoordingsplicht overeenkomstig artikel 5, lid 2 van de AVG - en kan derhalve worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Het leveren van bewijs, ook met betrekking tot een periode voorafgaand aan de uitoefening van uw herroeping, moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van deze bepaling. De gegevens zullen alleen in het geval van een officieel onderzoek opnieuw worden verwerkt. Van tegenstrijdige belangen is derhalve geen sprake. Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://usercentrics.com/privacy-policy.

4.2 Gebruik van de Google Tag Manager

De Google Tag Manager, geleverd door Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Ierland maakt het beheer, de controle en de uitvoering van ingesloten diensten (tags) mogelijk, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Tag Manager zorgt er ook voor dat geen van deze diensten wordt geladen zonder uw toestemming. De rechtsgrondslag voor het gebruik ervan is ons rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. De Tag Manager stelt ons in staat de in onze website geïntegreerde diensten op een uniforme manier te beheren, en tevens onze onderhoudsinspanningen en de belasting van de server en het verkeer te verminderen. Wij kunnen niet uitsluiten dat Google de informatie ook doorgeeft aan servers in derde landen. Specifiek voor een mogelijke overbrenging naar de VS is er momenteel geen beschikking van gepastheid overeenkomstig artikel 45 van de AVG. De verplichting van Google tot naleving van de modelcontractbepalingen in geval van doorgifte naar derde landen is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.3 Geoptimaliseerde beelden leveren met Cloudinary

Wij maken gebruik van de service van Cloudinary Ltd., 3400 Central Expressway, Suite 110, Santa Clara, CA 95051, USA (Cloudinary). Door het te gebruiken, slaan we mediabestanden (foto's, afbeeldingen) en documenten op Cloudinary's servers op. Dit is een Content Delivery Network (CDN), dat gebruik maakt van verbindings-, apparaat- en browsergegevens. De gebruikersagent, browserinformatie, IP-adres, besturingssysteem en tijdzone worden verwerkt. Het enige doel van de gegevensverwerking is om de technische weergave van foto's en beelden mogelijk te maken. De plaats van de verwerking is afhankelijk van de locatie van waaruit u onze website bezoekt. Bijgevolg kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie ook wordt doorgegeven aan servers in derde landen. Met name voor een mogelijke overbrenging naar de VS is er momenteel geen beschikking overeenkomstig artikel 45 van de AVG. De doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. De gegevens worden slechts bewaard zolang dat nodig is voor het doel van de verwerking. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - namelijk een zowel aantrekkelijke als lokaal onafhankelijke vormgeving van onze web-aanwezigheid. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://cloudinary.com/privacy.

4.4 Het genereren van kaartbeelden met Google Maps Static API

Wij gebruiken de dienst Google Static Map van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Ierland. Google Static Maps API genereert een kaart op basis van parameters (bv. locatie, kleurtonen), die beschikbaar wordt gesteld als een beeldbestand. Dit is slechts een dienst voor het genereren van afbeeldingen. Wij gebruiken Google Maps API als een zuiver beeldbestand dat niet zelfstandig inhoud herlaadt en dus geen cookies kan plaatsen. Alleen de HTTP-header wordt verwerkt (IP-adres, browserinformatie en referrer). De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - namelijk ons gerechtvaardigd belang bij het verstrekken en aantrekkelijk vormgeven van onze productinformatie. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. Momenteel is er geen beschikking inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 van de AVG voor een mogelijke overdracht naar de VS. De doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU of de EER vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy.

4.5 Operationele monitoring

Wij gebruiken de New Relic-dienst die wordt geleverd door New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, VS. Dit is een controle-instrument waarmee kan worden nagegaan of er fouten optreden bij het oproepen van de website. Het controleert met name of de Javascript in de browser van de klant correct wordt uitgevoerd. Op die manier zorgen wij ervoor dat bijvoorbeeld de wettelijk verplichte cookie consent-banner werkt. Tegelijkertijd worden verdere statistische gegevens verzameld om de prestatieparameters, zoals de laadsnelheid, te controleren en om problemen op te sporen die verder gaan dan de feitelijke beschikbaarheid. HTTP-headers, d.w.z. het IP-adres, browserinformatie en referrers worden verwerkt. Meer informatie over gegevensbescherming bij New Relic is te vinden op https://newrelic.de/termsandconditions/privacy.

Wij maken ook gebruik van de Sentry-dienst van Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St. 408, San Francisco, CA 94107, USA. Wij gebruiken deze dienst uitsluitend om de technische stabiliteit van onze dienst te verbeteren door de stabiliteit van het systeem te controleren en fouten in de code op te sporen en te registreren. Sentry evalueert geen gegevens voor reclamedoeleinden. Alleen verbindingsgegevens, browsergegevens en apparaatgegevens van de gebruiker worden verwerkt. Voor meer informatie over Sentry's gegevensbescherming, ga naar https://getsentry.com/privacy.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - namelijk ons gerechtvaardigd belang bij het ter beschikking stellen, beheren en evalueren van onze website en de probleemloze werking ervan. In dit verband worden uw gegevens slechts bewaard totdat aan het doel van de verwerking is voldaan. Momenteel is er geen beschikking inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 van de AVG voor een mogelijke overdracht naar de VS. De doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

5. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u een uitgebreide reeks functies ter beschikking te stellen en het gebruik van onze websites comfortabeler te maken, alsook voor webanalyse (verbetering van de winkelervaring, controle van onze marketingactiviteiten, individualisering van ons productaanbod) en voor reclamemaatregelen. "Cookies" zijn kleine bestanden die uw browser op uw eindapparaat opslaat in een daartoe bestemde map. Zij kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om na te gaan of u een website al eerder heeft bezocht. Er zijn sessiecookies (zogenaamde tijdelijke cookies), die worden gewist zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die voor een langere periode (bijv. 1 maand) of voor onbepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken sessiecookies om u uw winkelwagentje op meerdere pagina's te laten zien. Permanente cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u onze online winkel opnieuw bezoekt en om u producten te tonen die geschikt zijn voor u. Welke cookies daadwerkelijk worden gebruikt en wat de runtimes van deze cookies zijn, kunt u vinden in hoofdstuk 6.

Wij gebruiken cookies van derden op onze website alleen op basis van uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming geven aan het begin van het gebruik van de website door te klikken op de knop "Accepteer alles" of afzonderlijk voor elke dienst door te klikken op "Meer". De dan geplaatste cookies worden aan het eind van hun levensduur automatisch gewist. Als u op "Weigeren" klikt, zullen geen verdere diensten worden geladen (met uitzondering van de technisch noodzakelijke diensten).

5.1 Do Not Track (DNT)

Meestal kunt u uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen ("Do Not Track") of is uitdrukkelijke toestemming vereist voordat een cookie wordt opgeslagen. U kunt ook afzonderlijk "Cookies van derden blokkeren" selecteren. In de regel wordt u in de menubalk van uw browser via de helpfunctie getoond hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en al ontvangen cookies kunt uitschakelen. U kunt ook cookies die al zijn ingesteld op elk gewenst moment verwijderen.

Als u de "Do Not Track"-functie gebruikt, zullen wij uw wens respecteren en alleen gebruik maken van technisch noodzakelijke diensten voor uw bezoek aan onze website.

5.2 Intrekkingsmogelijkheden met betrekking tot cookies

U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door het opslaan van cookies in uw browser te verhinderen en de betreffende cookies te verwijderen. Wij wijzen u erop dat het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkingen in het gebruik van onze websites of deze zelfs helemaal onbruikbaar kunnen maken.

U kunt uw privacyinstellingen voor Wine in Black-websites hier aanpassen.

U kunt verder bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de website in de VS (https://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices).

6. Online-Marketing, registratie van gebruikersgedrag en klanttevredenheid

6.1 Webanalyse met Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Ierland, om paginaweergaves en interacties te registreren en rapporten te genereren over de activiteit van websitebezoekers.

Wij hebben Google Analytics op onze website zodanig geïmplementeerd dat alleen het IP-adres wordt geanonimiseerd. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen. HTTP-headers (IP-adres, browserinformatie, referrer) en uw bijbehorende activiteiten op onze website worden verwerkt. Opslag vindt alleen plaats binnen de reikwijdte van het te bereiken verwerkingsdoel of totdat u uw toestemming intrekt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming (artikel 6, lid 1 punt a) van de AVG).

Voor een mogelijke doorgifte naar de VS bestaat er momenteel geen besluit inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 van de AVG. De doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

6.2 Evaluatie via zenloop NPS

Om onze service voortdurend te verbeteren en om onze klanten een extra feedbackkanaal te bieden in geval van problemen, vragen wij u ons te beoordelen nadat u uw bestelling hebt geplaatst. De beoordeling is vrijwillig. De evaluatiemethode hier is de zogenaamde Net-Promoter Score, of kortweg NPS. De NPS meting is een aanbod van zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlijn, Duitsland. Wanneer u een beoordeling geeft, slaat de webserver automatisch uw HTTP-header op (browserinformatie, referrer en uw IP-adres). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site. De toezending van het evaluatieverzoek is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Het gebruik van de e-mail in deze context is een rechtmatig belang.

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor een evaluatieverzoek door een e-mail te sturen naar de onderstaande contactgegevens of door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail.

Meer informatie over gegevensverwerking door zenloop vindt u onder: https://www.zenloop.com/de/legal/privacy.

6.3 Advertenties in zoekmachines

Wij maken gebruik van de Google Ads Conversion-dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Google, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Deze zogenaamde "conversiecookies" verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren, maar alleen om de bezoekersstromen aan onze Google-advertenties toe te wijzen. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze op Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze site bent doorgestuurd. De informatie die met behulp van de conversiecookies wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's van onze website vervolgens door de desbetreffende gebruiker zijn bezocht. Wij of anderen die via Google Ads adverteren, ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. HTTP-headers (IP-adres, browserinformatie, referrer) en de bezochte website worden verwerkt. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google is te vinden op https://policies.google.com/technologies/ads.

Verder maken wij gebruik van de advertentiedienst Microsoft Advertising (voorheen Bing Ads) van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Bing, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Op die manier kunnen Microsoft Bing en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina ("conversiepagina") heeft bereikt. Wij komen alleen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de "conversiepagina". Wij verwerken ook de bezochte website en het totaalbedrag van de bestelling in verband met de HTTP-header (IP-adres, browserinformatie, referrer) als u besluit een bestelling bij ons te plaatsen. Wij gebruiken de dienst niet voor marketingdoeleinden. Voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft, zie https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming in onze cookie-instellingen te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot het tijdstip van uw herroeping wordt hierdoor niet aangetast. Voor een mogelijke overdracht naar de VS bestaat er momenteel geen besluit inzake adequaatheid overeenkomstig artikel 45 AVG. De doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU of de EER vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

6.4 Sovendus Voucheraanbiedingen

Na het afsluiten van een aankoop hebt u de mogelijkheid om aantrekkelijke waardebonnen van reclamepartners van Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Straße 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) te downloaden. Nadat u een voor u interessante voucher-aanbieding hebt geselecteerd, zenden wij de volgende gegevens in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm aan Sovendus toe: De hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres met het oog op de vergelijking van een eventueel reclamebezwaar met Sovendus (artikel 21 lid 3 en artikel 6, lid 1 punt c) van de AVG). Wanneer u op de weergegeven voucher-banner klikt, worden uw titel, naam en e-mailadres in gecodeerde vorm aan de exploitant doorgegeven voor het opstellen van de voucher (artikel 6, lid 1, punt b en f van de AVG), evenals het ordernummer, de orderwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel voor factureringsdoeleinden. Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt in de regel na zeven dagen geanonimiseerd. Voor nadere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus verwijzen wij u naar de online-informatie over gegevensbescherming op https://www.sovendus.de/datenschutz.

6.5 Personalisering

Wij streven er altijd naar u een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen. Daartoe worden u gepersonaliseerde producten voorgesteld die zouden kunnen overeenstemmen met uw interesses op basis van uw bestelhistorie of uw klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar worden uitsluitend gebruikt voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de website.

Wij gebruiken technologie van Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn ("Emarsys Web Extend") om onze e-mailmarketing en productaanbevelingen in onze winkel te personaliseren en te automatiseren. Emarsys Web Extend registreert het aankoopgedrag, zodat op basis daarvan productaanbevelingen kunnen worden gedaan. Op de pagina met het winkelmandje worden bijvoorbeeld nog meer producten aanbevolen die andere klanten ook in hun winkelmandje hadden. Bovendien wordt deze informatie gebruikt om individuele productaanbevelingen te genereren. Klantnummer, inhoud van het winkelwagentje, bekeken producten, gekochte producten en HTTP-headers (IP-adres, browserinformatie, referrer) worden geregistreerd. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of totdat u uw toestemming intrekt. De verwerking is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 punt a van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Emarsys is te vinden op https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie.

7. Verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden

Wij willen graag de klantrelatie met u onderhouden en u per brief of e-mail informatie en aanbiedingen sturen waarvan wij denken dat ze aansluiten bij uw wensen en interesses.

7.1 Reclame per brief

In het geval van reclame per briefpost verwerken wij uw naam, adres en, indien van toepassing, de orderfrequentie en de omzet van uw geplaatste bestellingen. De gegevens worden slechts bewaard totdat het doel van de verwerking is bereikt of totdat u bezwaar maakt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG: ons gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken met het oog op postreclame. De AVG erkent een dergelijk belang in beginsel als rechtmatig. Wij gebruiken de reclamepostdienstverlener optilyz GmbH, Neue Schönhauser Str. 19, 10178 Berlijn, Duitsland, om productaanbevelingen op te stellen, af te drukken, te adresseren en per post te versturen. Informatie over gegevensbescherming bij optilyz is te vinden op: https://www.optilyz.com/de/datenschutzerklaerung.

Wilt u geen productaanbevelingen of promotionele berichten meer van ons ontvangen? Geen probleem, u kunt hiertegen op elk moment kosteloos bezwaar maken met werking voor de toekomst. Een bericht in tekstvorm naar de hierboven vermelde contactgegevens volstaat hiervoor.

7.2 E-mailnieuwsbrieven en productaanbevelingen

Wine in Black biedt u een gratis nieuwsbriefservice waarmee wij u informeren over actuele aanbiedingen, verkoopacties, wijnaanbevelingen en alles wat met wijn te maken heeft. Als u ons uw e-mailadres geeft om de nieuwsbrief te ontvangen, sturen wij u eerst een bevestigingsmail. Klik op de knop "Bevestigen" in deze e-mail om te worden opgenomen in de distributielijst van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de AVG). In verband met deze zogenaamde dubbele opt-in procedure slaan wij het IP-adres op dat wordt gebruikt voor de registratie op onze website en de bevestiging, alsmede het tijdstip van deze handelingen. De rechtsgrondslag voor deze opslag is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. In geval van twijfel wordt het kunnen bewijzen dat toestemming werd gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, beschouwd als een rechtmatig belang. Na afweging van de gegevens blijken er geen zwaarwegende belangen van websitebezoekers te zijn.

Als bestaande klant van Wine in Black ontvangt u e-mails met informatie over onze producten en promoties, ongeacht of u zich voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven en voor zover wettelijk mogelijk. De nieuwsbrief wordt verstuurd op basis van artikel 6 lid 1 punt f) van de AVG in combinatie met § 7 lid 3 van de UWG. Het gebruik van de e-mail is in dit verband een rechtmatig belang. Indien u dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven zoals hieronder beschreven.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden, hetzij in zijn geheel, hetzij voor afzonderlijke maatregelen, met werking voor de toekomst, zonder dat daarvoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm naar de hierboven vermelde contactgegevens volstaat hiervoor.

Wij gebruiken de Emarsys-dienst van Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn, Duitsland om onze nieuwsbrief te maken en te verzenden. Emarsys levert het platform voor administratie en dispatch. Tegelijkertijd worden de administratie van nieuwsbriefabonnees, het verkrijgen van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en het genereren van ontvanger doelgroepen mogelijk gemaakt. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Emarsys kunt u contact opnemen via https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie.

8. Het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst

8.1 Verplichting tot het verstrekken van gegevens

De verstrekking van persoonsgegevens kan ten dele wettelijk verplicht zijn (bv. belastingvoorschriften) of voortvloeien uit contractuele voorschriften (bv. gegevens van de contractpartner). Zo bent u bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met u een contract sluit. Zonder deze persoonsgegevens zouden wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten, noch deze tegenover u kunnen nakomen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld op het moment van de verzameling, is het verstrekken van gegevens niet vereist of verplicht. Hierna lichten wij de noodzakelijke gegevensverwerking in verband met de uitvoering van een overeenkomst toe. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is derhalve artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten, alsmede voor alle gegevensverwerkingen die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld de overdracht van gegevens met het oog op de betaling van facturen of de levering van goederen.

Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 punt c) van de AVG (wettelijke verplichting) in samenhang met de verwerkingsplicht volgens de nationale wetgeving. In het kader van de uitvoering van verkoopcontracten worden de vereiste gegevens door ons gedurende tien jaar vanaf het jaar volgend op de bestelling in geblokkeerde vorm opgeslagen overeenkomstig de vereisten van de handels- en belastingwetgeving, en alleen in geval van een officiële controle opnieuw verwerkt.

8.2 Bestelformulier

Voor de uitvoering van een overeenkomst zijn verdere persoonsgegevens nodig (bv. uw e-mailadres, naam, adres, geboortedatum om uw meerderjarigheid te controleren, enz.) De exacte reikwijdte volgt uit het bestelformulier van onze online winkel. Wij hebben deze gegevens nodig om met u een overeenkomst te sluiten over uw bestelling en deze ook te verwerken (artikel 6 lid 1 punt b) van de AVG). Voor de verwerking van de bestelling worden de gegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers.

8.3 Leeftijdscontrole ter bescherming van minderjarigen

Bij de bestelling van goederen met leeftijdsbeperking controleren wij overeenkomstig de toepasselijke wet op de jeugdbescherming, in het bijzonder de Duitse wet op de jeugdbescherming (JuSchG), of u de wettelijk vereiste minimumleeftijd voor de desbetreffende goederen hebt bereikt.

Als alternatief bieden wij sommige gebruikers een leeftijdscontrole aan op basis van uw ID-gegevens of uw eStay-titel. Daartoe zullen de door u op basis van uw toestemming verstrekte ID-gegevens door ons worden gecontroleerd op naleving van de wettelijke voorschriften. Het resultaat van de controle zal worden opgeslagen in uw klantenrekening. Indien u uw toestemming intrekt en om verwijdering van deze informatie verzoekt, moet bij een hernieuwde bestelling ook een nieuwe leeftijdsverificatie worden uitgevoerd.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG indien dit gebeurt om het contract te verwerken waarbij u partij bent of wenst te worden, alsook om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG in combinatie met § 10 van de JuSchG, zijn wij verplicht om een leeftijdscontrole uit te voeren. Bovendien wordt leeftijdscontrole uitgevoerd om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons legitiem belang is de uitvoering van de wettelijke vereisten inzake leeftijdscontrole en ons economisch belang om uitsluitend contracten af te sluiten met personen die de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd voor de desbetreffende productgroep hebben. Het verantwoordelijke centrum voor gegevensverwerking is insic GmbH, Bei der Doppeleiche 3, 22926 Ahrensburg. De gegevensbeschermingsvoorschriften van insic GmbH vindt u hier: https://insic.de/datenschutzbestimmungen.

8.4 Betalingsdienstaanbieder

Voor de afwikkeling van uw bestelling stellen wij u de volgende betaalmethode(n) ter beschikking, waaruit u kunt kiezen voor uw bestelling.

8.4.1 Verwerking van betalingen met Payone

Wij maken gebruik van de Payone-dienst van PAYONE GmbH, Daniel-Goldbach-Str. 17 - 19, 40880 Ratingen, Duitsland, om betalingen te verwerken voor bestellingen die via onze website zijn geplaatst. Daarbij worden naam, voornaam, adres, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, creditcardgegevens of rekeningnummer en verdere bestelgegevens, alsmede HTTP-headers (IP-adres, browserinformatie, referrer) verwerkt. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, aangezien de verwerking van de betaling de uitvoering van het contract dient. Overeenkomstig de handels- en belastingrechtelijke voorschriften worden de nodige gegevens door ons gedurende tien jaar vanaf het jaar volgend op de bestelling in geblokkeerde vorm bewaard en alleen in geval van een officiële controle opnieuw verwerkt. Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.bspayone.com/DE/de/privacy.

8.4.2 Betalingswijze aankoop op rekening (RatePAY)

U hebt de mogelijkheid om uw bestelling te verwerken als een "aankoop op rekening". Voor dit doel werken wij samen met RatePAY GmbH, Franklinstrasse 28-29, 10587 Berlijn, Duitsland (hierna "RatePAY"), die ons helpt om de waarschijnlijkheid van een correcte betaling te bepalen. Om deze risicobeoordelingen te kunnen uitvoeren, zijn wij afhankelijk van de overdracht van uw klantgegevens aan RatePAY. Voordat Ratepay GmbH u een onbeveiligde betaalmethode (bijv. kopen op rekening) toestaat, is Ratepay GmbH gerechtigd een kredietcontrole uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door Wine in Black is artikel 6, lid 1, punt b en f van de AVG. Ons rechtmatig belang is het risico van niet-betaling tot een minimum te beperken.

Indien Ratepay GmbH u een bepaalde betaalmethode niet toestaat (b.v. op grond van het resultaat van een door Ratepay GmbH uitgevoerde kredietcontrole) en u verzoekt om informatie over de reden van de niet-toekenning, neemt u in dit verband contact op met Ratepay GmbH. Wij kunnen u hierover geen informatie verstrekken, omdat Ratepay GmbH volgens de wet op de gegevensbescherming alleen verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. De informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Ratepay GmbH kan hier worden geraadpleegd: https://www.ratepay.com/legal/.

8.4.3 Betalingsmethode Paypal en iDEAL

U hebt de mogelijkheid om uw betaling te verwerken via de aanbieders Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, Luxemburg) of iDEAL (Currence Holding B.V.). Daartoe wordt u doorverwezen naar de respectieve website van de aanbieders om uzelf in de respectieve winkels te verifiëren en de betaling goed te keuren. Met het oog op de verwerking van betalingen geven wij alleen gegevens door die de aanbieders nodig hebben voor de uitvoering van hun contract (de uitvoering van uw betaling). De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

Meer informatie over gegevensverwerking en de uitoefening van uw rechten bij de aanbieders vindt u voor Paypal op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full en voor iDEAL op https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement/.

8.5 Dienstverlener aan de scheepvaart

Wij maken gebruik van de fulfilmentdienstverlener Wine Logistix GmbH, Otto-Hahn-Straße 21, 35510 Butzbach, om de door u bestelde goederen te verzenden. Daartoe geven wij bestelgegevens zoals uw naam, factuur- en nummeradres, alsmede de bestelde goederen door aan Wine Logistix. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, het nakomen van contractuele verplichtingen door het verzenden van de gekochte goederen. Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking en vervolgens gewist, voor zover het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaartermijnen.

8.6 Volgen

Wij maken gebruik van de diensten van Seven Senders GmbH, Schwedter Str. 36 A, 10435 Berlijn. Seven Senders houdt toezicht op de pakketverzending van verzonden bestellingen. Tracking is noodzakelijk om de levering van de bestelling te volgen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger voorzien van handige functies zoals e-mailmeldingen en het gedetailleerd volgen van de zending via een link en in zijn klantenrekening. De gegevens van de bestelling, de aanbieder van de verzenddienst, het volgnummer van het pakket en het leveringsadres worden verwerkt. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om de correcte levering van de bestelde goederen te verzekeren. De gegevens worden slechts bewaard totdat dit verwerkingsdoel is bereikt en worden vervolgens gewist. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://www.sevensenders.com/privacy.

8.7 E-mails versturen met Mandrill

Wij gebruiken de Mandrill dienst van The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA om e-mails te versturen als onderdeel van de registratie, aankoop en levering van producten. Daarbij worden de e-mail van de ontvanger en de daarin vervatte gegevens verwerkt. Mandrill verstuurt geen reclame e-mails. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, namelijk de uitvoering van het contract. In voorkomend geval worden de gegevens door ons in geblokkeerde vorm gedurende tien jaar bewaard, te rekenen vanaf het jaar volgend op een bestelling, overeenkomstig de voorschriften van de handels- en belastingwetgeving, en worden zij alleen in geval van een officiële controle opnieuw verwerkt. Momenteel is er geen beschikking inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 AVG voor een mogelijke overdracht naar de VS. De doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://mailchimp.com/legal/privacy.

8.8 Trusted Shops

Na uw bestelling ontvangt u via uw e-mailadres informatie over de kopersbescherming en de beoordelingsmogelijkheid van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland. Om onze verzamelde beoordelingen weer te geven, is het keurmerk Trusted Shops op onze website geïntegreerd. Alleen de HTTP-header (IP-adres, browserinformatie, referrer) wordt verwerkt. Bovendien worden persoonsgegevens (bestelnummer, e-mailadres, factuurbedrag, betaalwijze) aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na afronding van een bestelling besluit gebruik te maken van producten van Trusted Shops (bijv. kopersbescherming) of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. De toestemming voor deze contacten kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops, bijv. via de link in de e-mail. U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken via uw cookie-instellingen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops kunt u vinden op https://www.trustedshops.de/impressum.

8.9 E-mail contact via Zendesk

Wij gebruiken het ticketsysteem Zendesk, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS, om vragen van klanten te verwerken. Daartoe worden via onze website de nodige gegevens verzameld, namelijk naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, om uw vraag te kunnen beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om te voldoen aan onze verplichtingen als verkoper in het kader van de verkoop met betrekking tot eventuele klachten- en rectificatieverplichtingen. Indien uw vraag betrekking heeft op een aanstaande of lopende contractuele relatie, is de rechtsgrondslag tevens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. In voorkomend geval worden de gegevens, overeenkomstig de voorschriften van de handels- en belastingwetgeving, door ons gedurende tien jaar vanaf het jaar volgend op een bestelling in geblokkeerde vorm bewaard en alleen in geval van een officiële controle opnieuw verwerkt. Momenteel is er geen beschikking inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 van de AVG voor een mogelijke overdracht naar de VS. De doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Zendesk vindt u in het privacybeleid van Zendesk op: https://www.zendesk.com/company/privacy.

9. Personeelsadvertenties en sollicitaties

Voor de administratie en publicatie van personeelsadvertenties en voor algemeen sollicitantenbeheer maken wij gebruik van de dienst Personio van Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 München.

Daarbij verwerken wij HTTP-headers, sollicitatiedocumenten incl. voornaam, achternaam, adres, e-mail, verstrekte documenten zoals sollicitatiebrief, CV en getuigschriften. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG in samenhang met § 26 lid 1 van de BDSG, namelijk het besluit tot het aangaan van een arbeidsverhouding. Tenzij u afzonderlijk toestemming geeft, worden uw sollicitatiegegevens uiterlijk na zes maanden verwijderd, te beginnen met een afwijzing. Meer informatie over gegevensbescherming bij Personio is te vinden op https://www.personio.de/datenschutzerklaerung.

10. Informatie over gegevensbescherming voor onze Facebook-fanpagina

Wij beheren een fanpagina op Facebook om u de mogelijkheid te bieden ons en onze producten ook op sociale netwerken te leren kennen. Facebook stelt ons in staat zogenaamde "Insights" ("Facebook-inzichten") voor onze fanpagina te verkrijgen. Dit zijn statistieken die Facebook aan ons ter beschikking stelt om informatie te verschaffen over het gebruik van onze fanpagina. Voor dit doel verzamelt en verwerkt Facebook uw persoonsgegevens en de door u verstrekte informatie - ongeacht of u een Facebook-account hebt of niet - om ons te voorzien van geanonimiseerde statistieken, die wij op onze beurt verwerken. U kunt de rechtsgrondslag en de doeleinden van de verwerking door Facebook bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases. Onze wettelijke basis voor verwerking is Art. 6, lid 1, punt f) AVG, ons legitiem belang bij het overzicht van het gebruik, de interactie en het bereik van onze Fanpage.

Wij (Wine in Black GmbH, Friedrichstraße 194-199, 10117 Berlijn) zijn samen met Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van artikel 26 van de AVG bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De essentiële informatie over de overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook is hier primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw rechten als betrokkene zowel tegen ons als tegen Facebook doen gelden. Wij zullen uw verzoek onmiddellijk doorsturen naar Facebook. Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u op https://de-de.facebook.com/policy.php.

11. Uw rechten als betrokkene

11.1 Recht van herroeping en bezwaar

Overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de AVG heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit betekent dat wij de gegevens op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer zullen verwerken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Voor zover wij uw gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1, punt f) van de AVG, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens overeenkomstig artikel 21 van de AVG en ons redenen te geven die voortvloeien uit uw bijzondere situatie en die naar uw mening pleiten voor een overwicht van uw belangen die bescherming verdienen. Als het gaat om bezwaar tegen gegevensverwerking voor direct-marketingdoeleinden, hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat wij ook zonder opgave van redenen toepassen.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of verzet, volstaat het een informeel bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

11.2 Recht op informatie

Overeenkomstig artikel 15 van de AVG heeft u het recht om informatie te vragen over of en welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

11.3 Recht op correctie, wissen en blokkeren

U hebt het recht te verzoeken om correctie (artikel 16 van de AVG) of verwijdering (artikel 17 van de AVG) van uw persoonsgegevens of om aanvulling daarvan. In gevallen waarin uw gegevens niet kunnen worden gewist (bv. wegens wettelijke verplichtingen), hebt u het recht te verzoeken om beperking ("blokkering") van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de AVG.

11.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig Art. 20 AVG heeft u het recht uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gangbaar, gestructureerd door een machine leesbaar formaat te ontvangen, voor zover de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd.

11.5 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wet.

12. Wijzigingen in het privacybeleid

Wetswijzigingen of veranderingen in onze interne processen kunnen het noodzakelijk maken deze verklaring inzake gegevensbescherming aan te passen. De actuele versie van de verklaring gegevensbescherming is altijd beschikbaar op www.wineinblack.nl/privacyverklaring.

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze activiteiten kan de structuur van Wine in Black GmbH veranderen door een wijziging van de rechtsvorm of door de oprichting, aankoop of verkoop van dochterondernemingen, bedrijfsonderdelen of onderdelen. Bij dergelijke transacties worden de klantengegevens samen met het over te dragen deel van de onderneming doorgegeven. Bij elke overdracht van persoonlijke informatie aan derden in de hierboven beschreven mate, zal Wine in Black ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien een overdracht van uw gegevens plaatsvindt, zullen wij u hiervan vooraf in kennis stellen en u wijzen op uw recht om hiertegen bezwaar te maken.

Versie 2.0 - 22-12-2021