Winkelwagen gereserveerd voor 00:00min

Privacyverklaring Wine in Black GmbH

Bij Wine in Black GmbH (hierna "Wine in Black") nemen we de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens bijzonder serieus. Het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de geldende gegevensbeschermingswetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens Wine in Black verzamelt en met welk doel de gegevens worden gebruikt.

Wine in Black verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" ofwel het Duitse DSGVO). In deze privacyverklaring informeert Wine in Black u over de aard, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. U hebt op elk moment toegang tot deze informatie op onze website.

1. Verantwoordelijke partij / contactgegevens
2. Gegevensbeschermingsfunctionaris
3. Algemene informatie inzake gegevensverwerking en rechtsgrondslagen
4. Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens
5. Klantaccount
6. Leeftijdscontrole inzake bescherming van minderjarigen
7. Leveren van contractuele diensten
8. Contact opnemen, verzamelen van klantenfeedback en prijsvragen
9. Gegevensbeveiliging, registratie van toegangsgegevens, logfiles, werkingscontrole
10. Nieuwsbrief & productaanbevelingen per e-mail en post
11. Gebruik van cookies & bezoekersaantallen
12. Gebruik van Google Tag Manager
13. Webanalyse met Google Analytics
14. Gebruik van Hotjar
15. Personalisering met Emarsys Web Extend
16. Personalisering met Emarsys Web Extend
17. Gebruik van Google Adwords
18. Gebruik van Bing-diensten
19. Facebook-diensten voor login en marketing
20. Betaalmethode betaling per factuur: Toestemming voor het gegevensgebruik bij keuze voor RatePAY-betaalmethoden (privacyverklaring RatePAY)
21. Integratie van diensten en inhoud van derden
22. Personeelsadvertenties en sollicitaties
23. Gebruikersrechten
24. Contactmogelijkheden
25. Wijzigingen in de privacyverklaring
26. Vereisten voor terbeschikkingstelling van gegevens

1. Verantwoordelijke partij / contactgegevens

Verantwoordelijke partij in de zin van de privacywet is:

Wine in Black GmbH
Friedrichstraße 194 - 199
10117 Berlin
Duitsland

Wanneer u vragen of opmerkingen over gegevensbescherming heeft, kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen via: mijngegevens@wineinblack.nl.

2. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Prof. Dr. Christoph Bauer
ePrivacy GmbH
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Duitsland
mijngegevens@wineinblack.nl

3. Algemene informatie inzake gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

3.1 Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn het onderwerp van gegevensbescherming. Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waarbij de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens zoals uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar eventueel ook gebruiksgegevens.

3.2 Rechtsgrondslagen

Het verwerken van uw gegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgrondslagen:
- aangaande gegevens die u verstrekt in formulieren e.d. met uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) AVG.
- aangaande diensten die u gebruikt zodat wij een contract met u kunnen sluiten overeenkomstig art. 6, lid 1, sub b) AVG. Aan ons verleende toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming tot het tijdstip van uw intrekking wordt hierdoor niet aangetast.
- de naleving wettelijke verplichtingen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub c) AVG.
- voor het overige, met name voor statistische gegevens en online-identificatiegegevens, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f) AVG (zie hieronder.)

3.3 Gerechtvaardigde belangen

Bij het verwerken van uw gegevens behartigen wij de volgende gerechtvaardigde belangen:
- verbetering van ons aanbod
- bescherming tegen misbruik
- statistieken

3.4 Gegevensoverdracht naar derde landen

Er vindt gegevensoverdracht plaats naar derde landen buiten de Europese Unie. Dit geschiedt op grond van door de wet voorgeschreven contractuele bepalingen, die zijn bedoeld om een passende bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen en die u op aanvraag kunt raadplegen.

3.5 Opslagduur en verwijdering van gegevens

Wij bewaren en verwijderen uw persoonsgegevens afhankelijk van het type van de desbetreffende gegevens:
- Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, zullen we de persoonlijke gegevens hooguit opslaan totdat u uw toestemming intrekt.
- Wanneer we de gegevens nodig hebben om een contract met u af te sluiten, bewaren we de gegevens hooguit zolang het contract met u loopt, wettelijke bewaartermijnen lopen of andere Europese of nationale voorschriften waaraan wij zijn onderworpen, opslag vereisen.
- Wanneer we de gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen gebruiken, doen we dit zolang het niet ingaat tegen uw belang bij verwijdering of anonimiseren van de gegevens.

4. Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens

4.1 Verzamelen van gegevens

Persoonlijke gegevens worden door ons enkel en slechts in de benodigde omvang verzameld voor het doel, waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling.

Wanneer u de pagina’s van Wine in Black bezoekt, verzendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens naar onze webserver. De volgende gegevens worden afzonderlijk opgeslagen van de gegevens die u in bepaalde omstandigheden bij Wine in Black hebt ingevoerd (“toegangsgegevens”):
- de URL van de verwijzende website
- datum en tijdstip van uw bezoek
- het IP-adres van de aanvragende computer
- de pagina(‘s) die u van ons heeft bezocht
- de referentie-URL
- hoeveelheid overgedragen gegevens, browsertype en browserversie
- het gebruikte besturingssysteem, naam van de internetprovider
- melding of oproep succesvol was
- de hoeveelheid verzonden gegevens
Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen en worden nooit aan een bepaalde persoon toegewezen.

Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) AVG. Het technisch kunnen weergeven van onze website moet worden beschouwd als gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking. Zwaarwegende uitsluitende belangen van de websitegebruikers liggen niet voor de hand.

Om bij Wine in Black een aankoop te doen, dient u uw volledige adresgegevens, uw betalingsgegevens,uw geboortedatum en uw e-mailadres op te geven. Deze gegevens zijn voor Wine in Black noodzakelijk om de bestelling af te handelen. Daarbij kunt u in het kader van het gebruik van ons aanbod verdere informatie opgeven, bijvoorbeeld het wachtwoord voor uw klantaccount.

Verdere gegevens worden afzonderlijk verzameld en verwerkt, zoals uitgelegd in de volgende punten.

4.2 Gebruik en doorgeven van gegevens

Wine in Black gebruikt de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en voor marketingdoeleinden. Verder is Wine in Black wettelijk verplicht om op verzoek van bepaalde overheidsinstanties informatie te verstrekken. Het gaat om wetshandhavingsinstanties, instanties die beboetbare feiten vervolgen en fiscale autoriteiten.

Soms is Wine in Black voor de dienstverlening aangewezen op gecontracteerde externe bedrijven en externe dienstverleners, bijvoorbeeld op het gebied van het sturen van marketingcommunicatie (alleen in zoverre u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven), de afwikkeling van betalingen en klantenservice. In dergelijke gevallen wordt informatie aan ondernemingen of natuurlijke personen doorgegeven, om verdere verwerking van de gegevens mogelijk te maken. Deze externe dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig geëvalueerd om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gehandhaafd. De dienstverleners mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de door Wine in Black gespecificeerde doeleinden. De dienstverleners van Wine in Black zijn bovendien contractueel verplicht uw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de gegevensbeschermingswet. Verder worden uw persoonsgegevens nicht aan derden verstrekt, wanneer u daarvoor niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven en wij niet verplicht zijn de gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op last van wettelijke instanties.

4.3 Gebruik voor marketingdoeleinden en verbetering van de inkoopervaring

Naast de verwerking van uw gegevens voor de afwikkeling van uw aankoop gebruiken wij uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, geselecteerde producten of marketingactiviteiten en om u producten of diensten aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren en de gebruikerservaring kunnen verbeteren. In dit verband verstrekken wij ook gegevens aan derden voor web-tracking, e-mail-tracking, app-tracking en voor op interesse afgestemde reclameboodschappen buiten onze website.

Om u op onze internetpagina‘s en via e-mail producten en aanbiedingen te kunnen aanbevelen die daadwerkelijk interessant voor u zijn en om u een optimale service te bieden, maken wij ook gebruik van informatie die wij over u hebben opgeslagen, bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, gepseudonimiseerde gebruikersgegevens (bijvoorbeeld over het door u gebruikte apparaat, beeldschermresolutie, besturingssysteem), uw bestel- en servicegeschiedenis, datum en tijdstip van uw websitebezoek en de door u bekeken en gezochte producten.

De hierboven beschreven gegevensverwerking vindt plaats op basis van de hierna nogmaals weergegeven toestemming. Wij vragen u tijdens het bestelproces deze toestemming te geven

Ik stem toe, dat Wine in Black GmbH de door mij verstrekte gegevens en verdere op mijn Wine in Black klantaccount opgeslagen informatie, als ook gepseudonimiseerde gebruikersgegevens gebruikt, om mij op de webpagina’s van Wine in Black en per e-mail individueel afgestemde reclame/advertenties te presenteren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden als geheel of voor afzonderlijke activiteiten; buiten de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Het is voldoende om een tekstbericht te sturen naar de onder punt 1 genoemde verantwoordelijke partij.

In het kader van de verdere ontwikkeling van ons bedrijf kan het voorkomen dat de structuur van Wine in Black GmbH verandert, doordat de rechtsvorm wordt aangepast wordt of dat er dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen verkocht of aangekocht worden. Bij zulke transacties wordt klanteninformatie, samen met het over te dragen deel van de onderneming, doorgegeven. Bij elke overhandiging van persoonsgegevens aan derden voor zover hierboven omschreven, zorgt Wine in Black ervoor, dat dit gebeurt in overeenstemming met deze privacyverklaring en de relevante gegevensbeschermingswetgeving.

Mocht het komen tot overdracht van uw gegevens, dan zullen wij u hierover vooraf op de hoogte stellen en u informeren over uw desbetreffend recht van bezwaar.

5. Klantaccount

Wij maken het elke klant mogelijk een klantenaccount aan te maken om zo een met wachtwoord beschermde toegang te hebben tot de bij ons opgeslagen bestelgegevens. Hier kunt u gegevens over uw bestellingen inzien en de nieuwsbrief beheren. U bent verplicht de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan niet-geautoriseerde derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van wachtwoorden, tenzij wij zelf voor het misbruik verantwoordelijk zijn.

Bij het openen van uw klantaccount heeft u mogelijkerwijs (tijdens het bestelproces) de volgende toestemming verleend:

Ik wil mij graag registreren voor toekomstige bestellingen en verzoek hierbij om mijn gegevens in uw klantendatabase op te nemen.

Wanneer u een klantaccount opent, geeft u toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, wachtwoord en uw gebruikersgegevens. Zo heeft u de mogelijkheid om met uw e-mailadres, uw klantnummer of uw persoonlijk wachtwoord een bestelling bij ons te plaatsen.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken; buiten de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Het is voldoende om een tekstbericht te sturen naar de onder punt 1 genoemde verantwoordelijke partij.

6. Leeftijdscontrole inzake bescherming van minderjarigen

In geval van een bestelling waarvoor een leeftijdsgrens geldt, zien wij erop toe, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van minderjarigen, in het bijzonder de Duitse wet ter bescherming van minderjarigen (Jugendschutzgesetz (JuSchG)), dat u de wettelijk vereiste minimumleeftijd voor het betreffende product heeft bereikt. Wij maken hiervoor gebruik van een dienst van een derde, t.w. een procedure voor leeftijdsverificatie, waarmee wij uw persoonlijke identificatie inclusief leeftijdscontrole en eventueel authentificatie controleren. Hiertoe maken wij gebruik van de dienst van SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland. Ter controle van de vereiste minimumleeftijd worden enkele persoonsgegevens van u aan de genoemde dienstverleners doorgegeven. Wij kunnen aan de hand van de door SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, Duitse belangenvereniging voor algemene kredietverzekering) doorgegeven score en eventueel aan de hand van een verwijzing naar een achterliggende bij de SCHUFA of een andere zakenpartner uitgevoerde legitimatiecontrole op basis van een identiteitsbewijs herkennen, of een persoon is opgeslagen onder het door de gebruiker aangegeven adres in het gegevensbestand van de SCHUFA. Nadere informatie over de activiteiten van de SCHUFA kunt u in het voorlichtingsblad van de SCHUFA conform art. 14 AVG lezen of online onder https://www.schufa.de/datenschutz raadplegen.

Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub b AVG, indien dit geschiedt ter afwikkeling van het contract waarvan u contractspartij bent of wilt worden, resp. om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting, want overeenkomstig art. 6, lid 1, sub c AVG in samenhang met § 10 JuSchG zijn wij verplicht de leeftijd te verifiëren. Verder vindt leeftijdsverificatie plaats ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang houdt verband met de implementatie van de wettelijke vereisten voor leeftijdsverificatie en onze economische belangen bij het exclusief tot stand komen van een contract met personen die voor de desbetreffende productgroep de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd hebben. Het hiervoor verantwoordelijke rekencentrum is insic GmbH, Bei der Doppeleiche 3, 22926 Ahrensburg, Duitsland. U kunt onder: https://insic.de/datenschutzbestimmungen de privacybepalingen van insic GmbH vinden.

Als alternatief bieden wij enkele gebruikers een leeftijdsverificatie aan, aan de hand van de gegevens op hun identiteitsbewijs of hun elektronische verblijfstitel. Hiertoe controleren wij met het oog op de wettelijke vereisten de door u op basis van uw toestemming ter beschikking gestelde gegevens op het identiteitsbewijs.

7. Leveren van contractuele diensten

Wine in Black is een webwinkel waar u tegen betaling producten kunt bestellen, vooral natuurlijk hoogwaardige wijnen. In dit verband verwerken wij persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst en in het bijzonder voor de contractuele afwikkeling en in het bijzonder voor de afwikkeling van uw bestelling, de levering van de producten, de controle van uw solvabiliteit, de afwikkeling van de betaling, het beantwoorden van uw vragen, het voorkomen van bedrog en voor mogelijke garantiegevallen. Voor deze doeleinden verwerken wij uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw geboortedatum, uw lever- en factuuradres, uw betalingsgegevens, uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer en alle overige gegevens uit het bestelproces. Deze gegevens worden door de betalingsdienstaanbieder eventueel doorgegeven aan kredietinformatiediensten. De gegevens worden doorgegeven om de identiteit en solvabiliteit te controleren. De betalingsdienstaanbieders geven deze gegevens eventueel door aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de opdracht moeten worden verwerkt.

Voor de afwikkeling van de betalingen behorend bij de koopovereenkomst op onze website werken we samen met verschillende betalingsdienstaanbieders. Zij ontvangen van ons geautomatiseerd gegevens voor de afwikkeling van de betaling, wanneer dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract of voor de betaling of wanneer u van tevoren toestemming heeft toegestemd. Soms verwijzen wij u ook door naar websites van deze dienstaanbieders, waar u wederom gegevens voor de afwikkeling van de betaling dient op te geven. Bij betaling via zulke betalingsdiensten van derden (bijvoorbeeld PayPal of Amazon Pay) gelden de algemene voorwaarden en privacybepalingen van deze derde aanbieder, welke u op de desbetreffende websites of applicaties kunt raadplegen.

Rechtsgrondslagen van deze en de hieronder beschreven gegevensverwerkingen zijn art. 6, lid 1, sub b) AVG, d.w.z. de contractsverhouding tussen u en ons, en art. 6, lid 1, sub f) AVG. De hiervoor omschreven doelstellingen moeten als gerechtvaardigde belangen worden beschouwd. Bovendien wordt de verwerking als gebruikelijk beschouwd. Uitsluitende belangen liggen niet voor de hand. Door het afsluiten van een koopovereenkomst bedraagt de wettelijke bewaarplicht gewoonlijk tien jaar, te beginnen met het jaar dat aansluit op het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten.

7.1 Betaling met Payone

Wij maken voor de afwikkeling van betalingen op bestellingen via onze website gebruik van de dienst Payone van PAYONE GmbH, Daniel-Goldbach-Str. 17 - 19, 40880 Ratingen, Duitsland. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: naam, voornaam, adres, afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode creditcardgegevens of rekeningnummer en verdere bestelgegevens en HTTP-header (IP-adres, browserinformatie, referrer (dit is het adres van de pagina die de bezoeker bezocht vóórdat deze de uwe bezocht)). Desbetreffende rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub b) AVG, omdat de afwikkeling van de betaling in het belang is voor de nakoming van de overeenkomst.

De gegevens worden zolang opgeslagen als voor het doel van de verwerking noodzakelijk is en gewist voor zover er geen bewaartermijnen van kracht zijn. Verdere informatie over gegevensbescherming kunt u onder https://www.bspayone.com/DE/en/privacy vinden.

7.2 Verzending door Ingram Micro

Wij maken voor het verzenden van producten gebruik van dienstverlener Ingram Micro van Ingram Micro Distribution GmbH, Heisenbergbogen 3, D-85609 Dornach bij München, waarbij Ingram wordt ingeschakeld voor de verzending van de producten. De volgende gegevens van u worden verwerkt: naam, leveringsadres, uw e-mailadres en overige bestelgegevens. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub b) AVG, namelijk de afwikkeling van de met u gesloten overeenkomst. De verwerkte gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen en ze worden gewist voor zover er geen bewaartermijnen van kracht zijn.

7.3 Volgen van de zending door Seven Senders

Wij maken gebruik van de diensten van Seven Senders GmbH, Schwedter Str. 36 A, 10435 Berlijn, Duitsland. Seven Senders controleert het versturen van pakketten van verzonden bestellingen. Het volgen van de zending is noodzakelijk voor de controle op de bezorging van de bestelling. Tegelijkertijd krijgt de ontvanger de beschikking over functies zoals e-mailnotificaties en kan hij via een link en in zijn klantaccount de zending gedetailleerd volgen.

De volgende gegevens worden verwerkt: bestelgegevens, dienstverlener die het product verstuurt, het zendingsnummer en het leveradres. Het verwerken van de gegevens berust op art. 6, lid 1, sub f) AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen, dat het bestelde product op correcte wijze wordt afgeleverd. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen en gewist voor zover er geen bewaartermijnen van kracht zijn. Verdere informatie over gegevensbescherming kunt u onder https://www.sevensenders.com/privacy vinden.

7.4 Verkoop tegoedbonnen door Gift Up

Wij maken gebruik van de service Gift Up van Koan Adventures Ltd., Future Space, UWE North Entrance, Filton Road, Bristol, BS34 8RB Verenigd Koninkrijk. Gift Up beschikt over een bestelproces voor tegoedbonnen van cadeaus. Via deze dienst verkoopt Wine in Black tegoedbonnen van cadeaus voor de eigen webwinkel.

Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub b) AVG, namelijk de uitvoering van de overeenkomst. De volgende gegevens worden verwerkt: bestelgegevens, betalingsgegevens, verbindingsgegevens, apparaatgegevens en browsergegevens. Zodra het verwerkingsdoel is bereikt, worden de gegevens gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn. Verdere informatie met betrekking tot gegevensbescherming kunt u vinden onder https://help.giftupapp.com/article/40-privacy-policy.

Verzending e-mail door Mandrill

Wij maken gebruik van de dienst Mandrill van de Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 VS voor het verzenden van e-mails in het kader van registratie, koop en levering van producten. Daarbij worden de gegevens van de e-mailontvanger en de daarin genoemde gegevens verwerkt. Er worden geen reclame-e-mails via Mandrill verzonden.

Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub b) AVG, namelijk de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen en gewist voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn. Voor het geval persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, voldoet de dienst aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Verdere informatie over gegevensbescherming kunt u onder https://mailchimp.com/legal/privacy.

8. Contact opnemen, verzamelen van klantenfeedback en prijsvragen

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen: per e-mail, telefonisch, per post of via onze chat op de website. Wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig verstrekt uitsluitend gebruiken om met u in contact te komen en uw aanvraag te verwerken.

Wanneer u bijvoorbeeld per e-mail of via de chat contact met ons opneemt, gebruiken wij de overgedragen persoonsgegevens alleen voor de verwerking van het specifieke verzoek. De ingediende gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De ingediende gegevens en de berichtgeschiedenis met onze klantenservice worden opgeslagen met het oog op vervolgvragen en contactopname in de toekomst.

8.1 E-mailcontact via Zendesk

Voor het verwerken van aanvragen van klanten maken wij gebruik van het Zendesk ticketsysteem, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS. Voor dit doel worden noodzakelijke gegevens zoals naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres via onze website verzameld, om uw vragen te kunnen beantwoorden. Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub f) AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om aan onze plicht als verkoper te voldoen in het kader van de verkoop in geval van mogelijke klachten of herstelling. Als uw aanvraag op een aanstaande of lopende contractuele relatie betrekking heeft, geldt bovendien art. 6, lid 1, sub b) AVG als rechtsgrondslag.

De verwerkte gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen en ze worden gewist voor zover er geen bewaartermijnen van kracht zijn. Voor het geval persoonsgegevens door Google worden overgedragen naar de VS, voldoet Zendesk aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Zendesk kunt u in de privacyverklaring van Zendesk vinden onder: https://www.zendesk.com/company/privacy.

8.2 Chat contact via Olark

Wij maken gebruik van een live chat tool van Olark bij Habla, Inc. 245 Ramona St. Palo Alto, CA 94301, VS. Deze tool stelt websitebezoekers in staat om direct met onze medewerkers te chatten en een antwoord op hun vragen te krijgen. Daartoe worden de volgende gegevens verwerkt: uw klantnummer, chat berichten en HTTP-header (IP-adres browserinformatie, referrer). De gegevens worden zolang opgeslagen als voor het doel van de verwerking noodzakelijk is, er geen wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn en u uw toestemming niet intrekt. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, sub a) AVG (toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde via uw cookie-instellingen voor de toekomst intrekken. Als de intrekking aan ons is gericht, wordt de inhoud gewist.

Voor het geval persoonsgegevens door Olark worden overgedragen naar de VS, voldoet Olark aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000eaAAA. Verdere informatie over gegevensbescherming bij Olark vindt u in de privacyverklaring van Olark: https://www.olark.com/privacy-policy.

8.3 Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel Waarborg is het kwaliteitskeurmerk voor online winkelen. Wine in Black mag het Certificaat Thuiswinkel Waarborg voeren https://www.thuiswinkel.org/leden/wineinblack.nl/certificaat. U kunt erop rekenen dat online winkels met dit keurmerk veilige shops zijn die eerlijk handelen. Ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en financiële stabiliteit.

Hier leest u de privacyverklaring van Thuiswinkel Waarborg: https://www.thuiswinkel.org/privacy-statement.

8.4 zenloop NPS

Om onze service voortdurend te verbeteren en in geval van problemen onze klanten een extra feedbackkanaal aan te bieden, vragen wij u om ons na een bestelling te beoordelen. De evaluatiemethode is de zogenaamde Net-Promoter Score, kort gezegd NPS. De NPS-beoordeling en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlijn, Duitsland.

Bij het geven van een beoordeling slaat de webserver automatisch een zogenaamde HTTP-header op, namelijk browserinformatie, referrer en uw IP-adres. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.

Het toesturen van de uitnodiging voor de beoordeling geschiedt in samenhang met §7, lid 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - wet inzake oneerlijke mededing). In deze context is het gebruik van e-mail een gerechtvaardigd belang. Nadere informatie over de gegevensverwerking door zenloop kunt u in de privacyverklaring van zenloop vinden onder: https://www.zenloop.com/de/legal/privacy.

8.5 Overige onderzoeken en prijsvragen

Als u aan een van onze enquêtes deelneemt, gebruiken wij uw gegevens voor markt- en opinieonderzoek. We evalueren de gegevens anoniem voor interne doeleinden. Tenzij enquêtes anoniem worden geëvalueerd, worden de gegevens uitsluitend verzameld met uw toestemming. De AVG niet van toepassing op anonieme enquêtes. In het uitzonderlijke geval van persoonlijke enquêtes is de bovengenoemde toestemming de rechtsgrondslag. Deze kunt u, zoals bij iedere toestemming, te allen tijde intrekken. Verdere informatie vindt u hieronder bij de punten 21 en 22.

In het kader van prijsvragen gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering van de prijsvraag en de winstvermelding. U vindt gedetailleerde informatie in de algemene voorwaarden voor de betreffende prijsvraag, indien van toepassing. Rechtsgrondslag van de verwerking is dan het prijsvraagcontract.

9. Gegevensbeveiliging, registratie toegangsgegevens, logfiles, werkingscontrole

9.1 Gegevensbeveiliging & versleuteling

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen mogelijke gevaren, zoals ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde inzage, verandering of verspreiding en tegen verlies, vernietiging of misbruik.

Om uw persoonlijke gegevens bij de overdracht te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden, beveiligen wij de gegevensoverdracht middels SSL–versleuteling. Dit is een gestandaardiseerd versleutelingsmethode voor online diensten, in het bijzonder voor het World Wide Web.

9.2 Logfiles

Bij elk bezoek aan onze website worden gebruiksgegevens door de desbetreffende internetbrowser overgedragen en in logbestanden, de zogenoemde server logfiles, opgeslagen. De verzameling gegevens die daarbij opgeslagen wordt, bevat de onder 4.1 genoemde toegangsgegevens.

Deze logfile-gegevens worden anoniem geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren, de website gebruiksvriendelijker vorm te geven, fouten op te sporen en te herstellen en om de servercapaciteit te beheren.

9.3 Werkingscontrole met New Relic

Wij maken gebruik van de dienst New Relic van New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten.

Dit is een monitoring tool, waarmee vastgesteld kan worden of er bij het oproepen van de website fouten optreden. In het bijzonder wordt gecontroleerd of het ontvangen javascript in de browser van de klant op de juiste wijze werkt. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen, dat bijvoorbeeld de wettelijk vereiste cookie-toestemmingsbanner functioneert. Tegelijkertijd worden verdere statistische gegevens verzameld om performanceparameters als de laadsnelheid in de gaten te houden, en problemen die verdergaan dan de eigenlijke beschikbaarheid te herkennen.

Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt: HTTP-header, dus het IP-adres, browserinformatie en referrer. Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub f) AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang bij de terbeschikkingstelling en evaluatie van onze website. Hierbij worden uw gegevens zolang opgeslagen tot het doel van de verwerking is bereikt. Voor het geval persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, voldoet New Relic aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO. Verdere informatie over gegevensbescherming bij New Relic kunt u vinden onder https://newrelic.de/termsandconditions/privacy.

9.4 Opslag fouten met Sentry

Wij maken gebruik van de dienst Sentry van Functional Software, Inc, 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, VS. Deze dienst helpt ons de technische stabiliteit van onze service te verbeteren door de stabiliteit van het systeem te bewaken en om het opsporen en registreren van codefouten te verbeteren. Sentry evalueert geen gegevens voor reclamedoeleinden. Er worden alleen verbindingsgegevens, browsergegevens en apparaatgegevens van de gebruiker verwerkt.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub f) AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang bij het beheer van onze website. De gegevens worden zolang opgeslagen als voor het doel van de verwerking noodzakelijk is en gewist voor zover er geen bewaartermijnen van kracht zijn. Voor het geval persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, voldoet deze dienst aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNDzAAO. Verdere informatie over gegevensbescherming van Sentry kunt u onder https://getsentry.com/privacy.

10. Nieuwsbrief & productaanbevelingen per e-mail en post

10.1 Versturen nieuwsbrief met Emarsys

Wine in Black biedt u een gratis nieuwsbriefservice aan. Met deze nieuwsbrief informeert Wine in Black u over actuele aanbiedingen, verkoopacties rondom het thema wijn en geeft u aanbevelingen voor wijn. Om de nieuwsbrief te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gebruikt voor eigen reclamedoeleinden, tot u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Afmelden is te allen tijde mogelijk via een link die in iedere nieuwsbrief wordt vermeld. De verwerking vindt plaats op basis van de toestemming die u geeft als u zich registreert bij Wine in Black.

Ik wil mij voor de nieuwsbrief aanmelden.
*U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden. Informatie met betrekking tot onze gegevensverwerking kunt u hier vinden.

Wij maken voor het opstellen en versturen van onze nieuwsbrieven gebruik van de dienst Emarsys van Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn, Duitsland. Emarsys stelt een platform beschikbaar voor het beheer en de verzending. Tegelijkertijd is abonneebeheer op de nieuwsbrief en het verkrijgen van toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief mogelijk. Hiervoor worden ontvangersdoelgroepen gegenereerd.

Er worden de volgende gegevens verwerkt: klantnummer, e-mail, opt-in-status, de volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, frequentie nieuwsbrief, laatste besteldatum, laatste nummer winkelwagentje, klikken op weblinks in e-mails en oproepen van afbeeldingen in e-mails. De verwerkte gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen en ze worden gewist voor zover er geen bewaartermijnen van kracht zijn en/of tot u uw toestemming heeft ingetrokken. Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub a) AVG, namelijk uw toestemming. U kunt verdere informatie over gegevensbescherming bij Emarsys vinden onder https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie.

10.2 Verzending per post met optilyz

Voor het creëren, drukken, adresseren en verzenden van de productaanbevelingen die u per post ontvangt, maken we gebruik van de diensten van optilyz, geëxploiteerd door optilyz GmbH, Neue Schönhauser Str. 19, 10178 Berlin, Duitsland. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, sub f) AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang. De gegevens worden onder voorbehoud van andere bewaartermijnen niet langer dan noodzakelijk opgeslagen. Informatie over gegevensbescherming bij optilyz kunt u vinden onder: https://optilyz.com/en/data-privacy/. Wilt u geen productaanbevelingen of helemaal geen reclameberichten meer van ons ontvangen? Geen probleem, u kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken. Buiten de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Het is voldoende om een tekstbericht te sturen naar de onder punt 1 genoemde verantwoordelijke partij.

11. Gebruik van cookies & bezoekersaantallen

11.1 Functie en doel van cookies

Wine in Black maakt gebruik van zogenoemde "cookies", om u uitgebreide aanbod aan functies te kunnen bieden en uw bezoek aan onze website zo prettig en gemakkelijk mogelijk te maken. "Cookies" zijn kleine bestanden die door uw webbrowser in de daarvoor aangewezen map op uw apparaat worden opgeslagen. Door deze cookies kan bijvoorbeeld worden vastgesteld, of u een website al een keer eerder heeft bezocht. Er bestaan sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en er zijn tijdelijke en permanente cookies, die voor een langere periode (1 maand tot 10 jaar) of voor en onbeperkte tijd op uw apparaat worden opgeslagen.

Wij hebben de cookies nodig voor de webanalyse ter verbetering van uw online winkelervaring, het sturen van onze marketingactiviteiten, om aan klanten afgestemde productaanbevelingen te tonen en voor reclamedoeleinden. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van sessie-cookies om de inhoud van uw winkelwagentje te onthouden. Tijdelijke cookies helpen ons om u te herkennen als u onze webwinkel opnieuw bezoekt en om u passende producten te kunnen tonen.

11.2 Welke gegevens bevatten cookies

In de door ons gebruikte cookies worden alleen gepseudonimiseerde gegevens opgeslagen. Bij de activering van een cookie krijgt deze een identificatienummer, om de desbetreffende browser weer te herkennen. Alleen op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk, dat alleen u uw winkelwagentje ziet, wanneer u op verschillende pagina’s van onze webwinkel navigeert. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens, die het mogelijk maken om een cookie aan u te koppelen, worden niet in de cookie opgeslagen.

11.3 Cookies van derden

Wij hebben enkele marketingpartners die ons helpen om de website voor u interessanter te maken en om u op andere websites interessante aanbiedingen te tonen. Daarom worden bij een bezoek van de webpagina‘s ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Het gaat daarbij om tijdelijke of permanente cookies. Aan het einde van hun levensduur (14 dagen tot 10 jaar) worden deze automatisch verwijderd. Ook deze cookies bevatten meestal alleen pseudonieme of zelfs anonieme gegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over welke producten u hebt bekeken en welke producten u hebt gekocht. Sommige van onze marketingpartners verzamelen ook buiten onze webpagina’s om informatie over welke websites u daarvoor heeft bezocht, om zo reclameboodschappen te tonen die zo goed mogelijk bij uw interesses passen. Deze gepseudonimiseerde gegevens worden volgens deze partnerbedrijven echter nooit gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

11.4 Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies

Met uitzondering van het gebruik door New Relic (vgl. hierboven 9.3) worden op onze website uitsluitend cookies gebruikt op basis van uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. U kunt algemeen toestemming aan het begin van uw bezoek aan de website geven door op de groene knop te klikken, of toestemming apart geven voor elke dienst afzonderlijk, nadat u op de knop "Meer" heeft geklikt. Wanneer u klikt op "Weigeren", worden met uitzondering van de dienst New Relic geen verdere diensten geladen die op cookies gebaseerd zijn.

11.5 Opslaan van cookies verhinderen en opgeslagen cookies verwijderen

De aan ons verleende toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst intrekken door de desbetreffende cookies te verwijderen en het opslaan van cookies te verhinderen.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Ook kan het gebruik van bepaalde cookies noodzakelijk zijn om een website te openen of om bezwaar tegen het gebruik van andere cookies op te slaan. U kunt uw browser echter zo instellen, dat er geen cookies worden opgeslagen of dat er voor het opslaan van een cookie expliciete toestemming vereist is. Ook kunt u afzonderlijk kiezen voor “cookies van derden blokkeren”. Over het algemeen wordt bij de helpfunctie in de menubalk van uw browser uitgelegd, hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en uitschakelen. Bovendien kunt u op elk moment al aanwezige cookies wissen. Overigens worden cookies aan het einde van hun levensduur automatisch verwijderd. Het deactiveren van cookies kan er eventueel voor zorgen dat u onze website slechts beperkt kunt gebruiken of mogelijk zelfs geheel niet kunt gebruiken.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de inzet van cookies voor bezoekersinformatie en reclamedoeleinden via de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) of de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

U kunt hier de cookie-instellingen voor Wine in Black aanpassen.

11.6 Toestemming voor cookies en diensten met Usercentrics

Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub c) AVG, namelijk het verkrijgen van uw toestemming in verwerkingsprocessen waarvoor toestemming nodig is, maken wij gebruik van Usercentrics van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, een administratieve dienst voor het beheer van toestemming. Verdere rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) AVG (gerechtvaardigd belang): Het verkrijgen en beheren van wettelijk vereiste toestemming moet worden beschouwd als gerechtvaardigd belang in de zin van de voornoemde vereiste. We hebben bewust een Duitse aanbieder gekozen die uitsluitend gegevens verwerkt die voor een vlot beheer van uw toestemming noodzakelijk zijn. In overeenstemming hiermee liggen tegengestelde uitsluitende belangen niet voor de hand.

De gegevens die worden verwerkt, zijn: datum en tijdstip van het bezoek, browserinformatie, opt-in- en opt-out-gegevens, apparaatinformatie en het geanonimiseerde IP-adres. Het bewijs van bezwaar van een voorheen gegeven toestemming wordt gedurende drie jaar bewaard. Het bewaren van deze gegevens is aan de ene kant gebaseerd op onze verantwoordingsplicht overeenkomstig art. 5, lid 2 AVG. Deze verplicht ons persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming te verwerken. Verdere informatie over gegevensbescherming kunt u onder https://usercentrics.com/privacy-policy vinden.

11.7 Testen van nieuwe sites met Google Optimize

Wij maken gebruik van de dienst Google Optimize van Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Door de integratie van deze dienst kunnen we verschillende versies van onze site testen, zodat wij kunnen vaststellen of optimalisaties succesvol zijn uitgevoerd. Een evaluatie vindt plaats door de geteste versie te verbinden met de statistische gegevens van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt: HTTP-header, dus uw IP-adres, browserinformatie, referrer en het tijdstip van uw bezoek.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub a) AVG. De gegevens worden alleen opgeslagen in het kader van het beoogde verwerkingsdoel en/of net zolang, tot u uw toestemming intrekt. Voor het geval persoonsgegevens door Google worden overgedragen naar de VS, voldoet Google aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google kunt u onder https://policies.google.com/privacy vinden.

12. Gebruik van de Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager, ter beschikking gesteld door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, om geïntegreerde diensten (tags) te beheren, sturen en uit te voeren. Met de Google Tag Manager kunnen wij er ook voor zorgen, dat geen van deze diensten zonder toestemming wordt geladen. De Tag Manager zelf slaat geen persoonsgegevens op. Deze dienst stuurt en activeert andere diensten, die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. Zo kunnen wij de andere op onze website geïntegreerde dienstverleners en tools uniform beheren.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub f), namelijk ons gerechtvaardigd belang bij het verbetering en uitbreiding van ons op u gerichte aanbod. Voor het geval persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, voldoet de dienst aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google kunt u onder https://policies.google.com/privacy vinden.

13. Webanalyse met Google Analytics

Wij maken gebruik van de dienst Google Analytics van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland om het gebruik van de website (het aantal opgevraagde pagina‘s en interacties) te analyseren en om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen.

We hebben Google Analytics op onze website zo geïmplementeerd, dat alleen een geanonimiseerd IP-adres wordt verzameld. De informatie over uw gebruik van onze website, die met hulp van cookies wordt gegenereerd, wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Dit houdt in dat wij op onze website de HTTP-header (IP-adres, browserinformatie, referrer) en de door u uitgevoerde activiteiten die daarmee samenhangen verwerken.

Opslag vindt alleen plaats in het kader van het beoogde verwerkingsdoel, behoudens eventuele wettelijke bewaartermijnen en/of net zolang, tot u uw toestemming intrekt. Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, sub a) AVG, namelijk uw toestemming. Voor het geval persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, voldoet de dienst aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google kunt u onder https://policies.google.com/privacy vinden.

14. Gebruik van Hotjar

In onze online shop maken wij gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Deze dienst wordt door het Europese bedrijf Hotjar Ltd. op Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta) geëxploiteerd.

Met deze tool kunnen bewegingen op de websites worden getraceerd (zogenaamde Heatmaps). Het is bijvoorbeeld mogelijk te zien, hoe ver gebruikers scrollen en welke knoppen gebruikers hoe vaak aanklikken. Bovendien ontvangen we met Hotjar direct feedback van websitegebruikers. Op deze manier ontvangen wij waardevolle informatie, om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. Hiertoe worden noodzakelijke gegevens opgeslagen als gebruiksgegevens (datum, tijdstip, gebruiksduur, bezochte pagina‘s etc.) en HTTP-header, dus uw IP-adres, browserinformatie en referrer.

Rechtsgrondslag voor de verwerking berust op art. 6, lid 1, sub a) AVG. De verwerkte gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen en/of tot u uw toestemming intrekt. Verdere informatie over gegevensbescherming van Hotjar kunt u onder https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy vinden.

15. Personalisering met Emarsys Web Extend

Wij streven er voortdurend naar u een aantrekkelijk aanbod te kunnen bieden. Daarom worden aan u gepersonaliseerde producten getoond, waarvoor u zich op basis van uw bestelhistorie of uw klikgedrag op onze website vermoedelijk interesseert. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen enkel en alleen voor een gepseudonimiseerde evaluatie van het websitegebruik.

Wij maken gebruik van de technologieën van Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn ("Emarsys Web Extend"), om onze e-mailmarketing en productaanbevelingen in onze webwinkel te personaliseren en te automatiseren. Emarsys Web Extend verzamelt het koopgedrag, zodat op basis hiervan productaanbevelingen kunnen worden getoond. Zo worden bijvoorbeeld op de pagina van het winkelwagentje overige producten aanbevolen, die andere klanten ook in hun winkelwagentje hadden. Verder wordt deze informatie gebruikt om individuele productaanbevelingen te genereren. De volgende gegevens worden verzameld: klantnummer, inhoud winkelwagentje, bekeken producten, gekochte producten en HTTP-header (IP-adres, browserinformatie, referrer).

De gegevens worden zolang opgeslagen als voor het doel van de verwerking noodzakelijk is of totdat u uw toestemming intrekt. De verwerking geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) AVG. U kunt verdere informatie over gegevensbescherming bij Emarsys vinden onder https://www.emarsys.com/privacy-policy/.

16. Gebruik van Retargeting & Google Remarketing

16.1 Gebruik van Retargeting

Onze webpagina‘s gebruiken zogenaamde retargeting-technologieën. Daarmee kunnen wij het internetaanbod interessanter voor u maken, door internetgebruikers, die reeds voor onze winkel en onze producten interesse hebben getoond, advertenties te laten zien op websites van derden. De hiervoor vereiste herkenning komt tot stand met behulp van cookie technologie en een analyse van eerder gebruikersgedrag. Deze vorm van adverteren is volledig gepseudonimiseerd. Een gebruiksprofiel wordt niet aan uw persoonsgegevens gekoppeld. Uw gegevens worden daarbij na afloop van de browsersessie in cookies opgeslagen en kunnen bijvoorbeeld bij uw volgende websitebezoek weer worden opgeroepen. Wij gaan ervanuit, dat de meeste internetgebruikers gepersonaliseerde, op hun interesses afgestemde, reclame beter vinden dan onpersoonlijke advertenties, voor zover de internetgebruikers invloed hierop hebben.

De op onze website toegepaste retargeting-technologieën worden uitsluitend geactiveerd nadat u hiervoor vooraf uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kunt u ook te allen tijde voor de toekomst intrekken door de desbetreffende cookies te verwijderen en het opslaan van cookies permanent te verhinderen. Dit hebben we hierboven in het onderdeel over "cookies" uitgelegd.

16.2 Gebruik van Google Remarketing

Wij maken gebruik van de dienst Google Ads Remarketing van Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Het gaat hierbij om een marketingtool waarmee wij gebruikers kunnen aanspreken die al eerder van onze website gebruik hebben gemaakt. Wanneer deze gebruikers een website van Google in het advertentienetwerk van Google bezoeken, worden daarbij advertenties getoond.

In relatie met de HTTP-header (IP-adres, browserinformatie, referrer) worden daarbij de opgevraagde website, de inhoud van het winkelwagentje en de bekeken en gekochte producten verwerkt. Rechtsgrondslag is hier uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) AVG. De gegevens worden zolang opgeslagen tot het doel van de verwerking is bereikt en/of totdat u uw toestemming intrekt. U kunt in onze cookie-instellingen uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming tot het tijdstip van uw intrekking wordt hierdoor niet aangetast. Voor het geval persoonsgegevens door Google worden overgedragen naar de VS, voldoet Google aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Verdere informatie over gegevensbescherming van Google kunt u onder https://policies.google.com/technologies/ads vinden.

17. Gebruik van Google Adwords

Wij maken gebruik van de dienst Google Ads Conversation van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Als u via een Google-advertentie op onze website bent beland, wordt er een cookie op uw apparaat opgeslagen. Deze zogenaamde "conversie-cookies" verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor uw persoonlijke identificatie, maar voor de toewijzing van bezoekersstromen aan onze Google Ads-advertenties. Wanneer u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google herkennen, dat u als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties heeft geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. De informatie die via de conversie-cookies wordt verzameld kan Google gebruiken om bezoekersstatistieken voor onze website op te stellen. Door deze statistieken weten wij het aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina‘s van onze website vervolgens door de desbetreffende gebruiker zijn opgevraagd. Wij en ook andere Google Adwords-adverteerders ontvangen echter geen enkele informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

De volgende gegevens worden verwerkt: HTTP-header, (IP-adres, browserinformatie, referrer) en de opgevraagde website. Rechtsgrondslag is hier uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) AVG. U kunt in onze cookie-instellingen uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming tot het tijdstip van uw intrekking wordt hierdoor niet aangetast. Voor het geval persoonsgegevens door Google worden overgedragen naar de VS, voldoet Google aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google kunt u onder https://policies.google.com/technologies/ads vinden.

18. Gebruik van Bing-diensten

Wij maken gebruik van de dienst Bing Ads van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Op deze manier kunnen Microsoft Bing en wij herkennen, dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en op een vooraf bepaalde doelpagina ("conversie-pagina") is beland. Wij komen alleen het totaal aantal bezoekers te weten die op een Bing-advertentie hebben geklikt en dan naar de "conversie-pagina" zijn doorgestuurd. In relatie met de HTTP-header (IP-adres, browserinformatie, referrer) worden ook de opgevraagde website en het factuurbedrag verwerkt.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub a) AVG, namelijk uw toestemming. U kunt in onze cookie-instellingen uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming tot het tijdstip van uw intrekking wordt hierdoor niet aangetast. Voor het geval persoonsgegevens door Microsoft worden overgedragen naar de VS, voldoet Microsoft aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK. Verdere informatie met betrekking tot gegevensbescherming van Microsoft kunt u vinden onder https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

19. Facebook-diensten voor login en marketing

Deze website maakt gebruik van een aantal diensten en technologieën van de Amerikaanse onderneming Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, of, wanneer u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2) ("Facebook") voor reclamedoeleinden en om u een betere winkelervaring te bieden.

19.1 Aanmelding met Facebook

Om een klantenaccount bij ons te openen en om ook daarna toegang tot u klantenaccount te krijgen, kunt u uw Facebook-account gebruiken. Wanneer u op de desbetreffende knop klikt (herkenbaar aan de tekst “login met Facebook”), wordt u eerst naar Facebook doorgestuurd. Daar moet u zich met uw gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden. Uiteraard krijgen wij deze aanmeldgegevens niet, alleen u en Facebook kennen deze. Vervolgens deelt Facebook u mee, welke gegevens aan ons worden overgedragen (openbaar profiel, geboortedatum en e-mailadres). Dit bevestigt u met de knop "OK". Bij het openen van een nieuw account wordt met deze gegevens een nieuw klantaccount bij Wine in Black voor u aangemaakt. In geval van toegang tot een bestaand account, bevestigt Facebook uw identiteit in plaats van een bij Wine in Black geplaatst wachtwoord. Er bestaat echter geen permanente koppeling tussen uw Facebook-profiel en uw klantaccount bij Wine in Black. Over de omvang, de aard, het doel van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van uw gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kunt u meer lezen in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

19.2 Facebook-pixel

Voor marketingdoeleinden hebben we een pixel van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland geïmplementeerd.

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook onder andere de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep vastleggen voor het tonen van advertenties (zogenaamde "Facebook-ads"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel, om de door ons ingeschakelde Facebook-ads alleen aan die Facebook gebruikers te tonen, die ook belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of die bepaalde kenmerken bezitten (bijvoorbeeld interesse in specifieke onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites zijn gedefinieerd), die wij bij Facebook hebben ingediend (zogenaamde "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen, dat onze Facebook-ads aansluiten bij de interesses van de gebruiker en niet storend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij verder de effectiviteit van de Facebook advertenties voor statistische- en marktonderzoeksdoeleinden meten, door na te gaan of een gebruiker na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werd doorgestuurd ( een zogenaamde "conversie").

De volgende gegevens worden verwerkt: de opgevraagde website, de inhoud van het winkelwagentje, gebruikte zoektermen, gekochte producten, aanmelding voor de nieuwsbrief en de HTTP-header (IP-adres, browserinformatie, referrer). Als u vervolgens bij Facebook inlogt of in ingelogd bent en Facebook bezoekt, wordt het bezoek van ons online aanbod in uw profiel vermeld. De gegevens die over u zijn verzameld, zijn anoniem voor ons en zijn dan ook niet herleidbaar tot de identiteit van een gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en zowel voor Facebook als eigen marktonderzoek- en reclamedoeleinden kan worden gebruikt.

De functie "Advanced Matching" is gedeactiveerd en de functie "Facebook Custom Audience via de klantenlijst" wordt niet gebruikt.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub a) AVG, namelijk uw toestemming. Uw gegevens worden zolang opgeslagen tot het doel van de verwerking is bereikt en/of totdat u uw toestemming intrekt. U kunt in onze cookie-instellingen uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming tot het tijdstip van uw intrekking wordt hierdoor niet aangetast. Voor het geval persoonsgegevens door Facebook worden overgedragen naar de VS, voldoet Facebook aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Verdere informatie over gegevensbescherming bij Facebook kunt u onder https://www.facebook.com/privacy/explanation vinden.

20. Betaalmethoden betaling per factuur (RatePAY)

20.1 Waarom wij om uw toestemming voor het gebruik van gegevens vragen

Wij, Wine in Black GmbH, bieden u voor de afwikkeling van uw bestelling een of meerdere zogenaamde RatePAY betaalmethoden aan. Wij werken hierbij samen met onze partner RatePAY GmbH, Franklinstrasse 28-29, 10587 Berlin, Duitsland (hierna "RatePAY"), die ons helpt de betaling goed te laten verlopen. Om deze risicobeoordelingen te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om uw klantengegevens aan RatePAY te verstrekken en wij vragen daartoe – en voor de hierna beschreven doeleinden - om uw toestemming. De toestemmingsverklaring is uiteraard vrijwillig. Heeft u er echter begrip voor, dat zonder het verlenen van toestemming het gebruik van RatePAY betaalmethoden niet mogelijk is. Wij verwijzen ook naar de privacyverklaring van onze partners.

20.2 Om welke gegevens gaat het?

Wij vinden het belangrijk u uitgebreid en transparant te informeren over welke gegevens wij over verzamelen, verwerken en gebruiken. Concreet gaat het daarbij om de volgende gegevens en de resultaten die zijn verkregen bij de verwerking van deze gegevens (hierna beide onder de noemer "klantgegevens"):
Personalia: Naam (Titel, voorna(a)m(en), achternaam), geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Bestelgegevens: gegevens met betrekking tot uw actuele, vorige en/of toekomstige bestellingen bij ons en andere webwinkels waarmee RatePAY samenwerkt, zoals bijvoorbeeld informatie over de producten en betaalmethoden die u heeft geselecteerd.
Solvabiliteitsgegevens: Gegevens, met name van kredietinformatiediensten en verdere samenwerkingspartners die zicht geven op uw solvabiliteit, zoals bijvoorbeeld informatie over eventuele vorderingen die tegen u zijn ingediend en andere solvabiliteitsgegevens, voor zover gebruik hiervan overeenkomstig de desbetreffende voorschriften voor gegevensbescherming toegestaan is.

20.3 Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw klantgegevens voor het uitvoeren van de risicobeoordelingen die hieronder nader worden omschreven, waarbij een deel ook door automatische gegevensverwerking geschiedt. Daarnaast gebruiken wij uw klantgegevens voor het uitvoeren van uw bestelling, inzake de cessie van schuldvorderingen en voor andere wettelijk toegestane doeleinden in overeenstemming met de volgende bepalingen.

3a) Risicobeoordelingen voor bestellingen bij ons bij de keuze voor een RatePAY-betaalmethode Door akkoord te gaan met de privacyverklaring van RatePAY stemt u toe,
(i) dat wij uw klantgegevens aan RatePAY doorgeven en dat RatePAY de klantgegevens, voor zover deze betrekking hebben op de aanvraag, acceptatie en beëindiging van uw contract met ons, doorgeeft aan SCHUFA Holding AG ("SCHUFA"), EOS Information Services GmbH, ("EOS Info"), Infoscore Consumer Data GmbH ("ICD") en/of Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG ("BWI") en van deze kredietinformatiediensten informatie over u ontvangt. Het gaat mogelijkerwijs ook om solvabiliteitsinformatie verkregen op basis van wiskundige-statistische methoden waarbij bij de berekening onder andere ook adresgegevens zijn meegenomen (de aldus verkregen informatie wordt hieronder "scorewaarden" genoemd);
ii) dat RatePAY en/of EOS Info op basis van de informatie en overige klantgegevens eigen scorewaarden en andere beoordelingen (zoals bijvoorbeeld risicocategorieën) bepaalt en dat RatePAY op basis hiervan een besluit neemt over de door u gewenste betaalmethode van RatePAY, zowel voor actuele als toekomstige bestellingen in onze webwinkel, en deze besluiten aan ons - en in het geval van vorderingen aan de desbetreffende debiteuren - worden overgedragen. Verder maken wij gebruik van adresgegevens, om het risico op wanbetaling in individuele gevallen in te kunnen schatten.
3b) Risicobeoordelingen voor bestellingen bij andere webwinkels bij de keuze voor een RatePAY-betaalmethode Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring van RatePAY stemt u er bovendien mee in, dat RatePAY de onder punt 3a) beschreven risicobeoordelingen ook uitvoert voor de beheerders van andere webshops. Een verwerking en gebruik van de klantgegevens voor dit doeleinde geschiedt alleen dan, wanneer u bij dergelijke webwinkels waarmee RatePAY samenwerkt, een concrete bestelling wilt plaatsen en gebruik maakt van een RatePAY-betaalmethode.
3c) Cessie van vorderingen en uitvoering van de overeenkomst
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring van RatePAY stemt u er bovendien mee in,
(i) dat wij uw klantgegevens in het kader van cessie van onze vorderingen tegen u aan de desbetreffende cessionarissen van de vordering doorgeven en deze – en eventueel overige derden die bij de factoring betrokken zijn – uw klantgegevens verwerken en gebruiken, voor zover dit noodzakelijk is voor het instellen en handhaven van de gecedeerde vordering;
ii) dat zowel wij als RatePAY en de door RatePAY of ons inschakelde dienstverleners (zoals bijvoorbeeld EOS Info) ter uitvoering van de overeenkomst uw klantgegevens verwerken en gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst, met name dat bovengenoemde partijen voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld voor het toesturen van de factuur) via het door u opgegeven e-mailadres contact met u mogen opnemen.

20.4 Uw recht op intrekken toestemming, informatie, rectificatie, blokkeren en verwijderen van gegevens

Het akkoord gaan met het gebruik van uw gegevens door RatePAY geldt voor een periode van drie jaar vanaf de datum van het verlenen van de toestemming. Na afloop van deze periode worden de gegevens verwijderd, tenzij een verwerking en/of gebruik op grond van een wettelijke toestemming of afzonderlijk verleende toestemming nog steeds is toegestaan. Uw toestemming kunt u gedurende de periode dat u toestemt te allen tijde opvragen en inzien onder de privacyverklaring van RatePAY.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de toekomst intrekken. Voorts heeft u het recht op het kosteloos krijgen van informatie, rectificatie, blokkeren en eventueel verwijderen van uw persoonsgegevens. U hebt met name recht op informatie van ons, wanneer wij weigeren de RatePAY-betaalmethode te activeren op grond van geautomatiseerde verwerking van uw gegevens. U bent welkom om ook uw standpunt inzake dit afwijzende besluit duidelijk te maken. In dat geval zullen wij uw bezwaren tegen het besluit door RatePAY laten onderzoeken.

Stuur uw bezwaren naar het bij punt 1 aangegeven adres (buiten de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven, zijn hier geen extra kosten aan verbonden).

De over u opgeslagen informatie bij de bovengenoemde kredietinformatiediensten kunt u rechtstreeks opvragen bij de respectievelijke kredietinformatiediensten, die u als volgt kunt bereiken: EOS Information Services GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau, Duitsland; SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland, tel.: +49 (0)1805 - 724832; Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland; Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Duitsland.

21. Integratie van diensten en inhoud van derden

Wij integreren op onze website op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en bij de rendabele exploitatie van ons online aanbod als bedoeld in art. 6, lid 1, sub f. AVG) gebruik van inhoud of diensten van derden, om hun inhoud en diensten, bijvoorbeeld video‘s, lettertypes of kaarten weer te kunnen geven.

Dit betekent altijd, dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker kunnen waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Daarom is het IP-adres noodzakelijk voor het weergeven van deze inhoud.

21.1 Genereren van afbeeldingen van landkaarten met Google Maps Static API

Wij maken gebruik van de dienst Google Static Map van Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Google Static Maps API genereert aan de hand van parameters (bijvoorbeeld plaats, kleurschakeringen) een landkaart, die als grafisch bestand ter beschikking wordt gesteld. Het gaat hierbij alleen om een dienst die grafische beelden genereert. Google Maps API is zelf een cookieloos domein en registreert geen persoonsgegevens.

Alleen de volgende gegevens worden verwerkt: HTTP-header, dus het IP-adres, browserinformatie en referrer. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang bij de beschikkingstelling van deze dienst. De gegevens worden zolang opgeslagen als voor het doel van de verwerking noodzakelijk is en gewist voor zover er geen bewaartermijnen van kracht zijn. Voor het geval persoonsgegevens door Google worden overgedragen naar de VS, voldoet Google aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google kunt u onder https://policies.google.com/privacy vinden.

21.2 Leveren van geoptimaliseerd beeldmateriaal met Cloudinary

Wij maken gebruik van de diensten van Cloudinary, van Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, VS. Door het gebruik van Cloudinary slaan wij mediabestanden (foto‘s, afbeeldingen) en documenten op de servers van Cloudinary op. Het gaat hierbij om een Content Delivery Network (CDN), waarbij verbindings-, apparaat- en browsergegevens worden gebruikt. De volgende gegevens worden verwerkt: gebruikersagent, browserinformatie, IP-adres, het besturingssysteem en de tijdzone. In principe worden de gegevens gewist zodra het opgevraagde bestand is afgeleverd en/of u uw toestemming heeft ingetrokken. Voor het geval persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, voldoet de dienst aan de bepalingen van het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000011jAAA. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub f) AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een fraaie vormgeving van onze website. Verdere informatie over gegevensbescherming kunt u onder https://cloudinary.com/privacy vinden.

22. Personeelsadvertenties en sollicitaties

Voor het beheren en publiceren van personeelsadvertenties en voor het algemene sollicitatiebeleid maken we gebruik van de dienst Personio van Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 München, Duitsland.

Wij verwerken daarbij de volgende gegevens: HTTP-header, sollicitatieformulieren incl. voornaam, achternaam, adres, e-mail, verstrekte documenten zoals sollicitatiebrieven, curriculum vitae en diploma‘s. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub b) AVG in samenhang met § 26 van het Duitse BDSG (Bundesdatenschutzgesetz - Duitse gegevensbeschermingswet), namelijk het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokken persoon, dus de sollicitant. De gegevens worden zolang opgeslagen als voor het doel van de verwerking noodzakelijk is, resp. gewist voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn. Voor zover u geen aparte toestemming heeft gegeven, worden uw sollicitatiegegevens uiterlijk na afloop van zes maanden gewist, wat met een afzegging begint. Overige informatie over gegevensbescherming kunt u vinden onder: https://www.personio.de/datenschutzerklaerung.

23. Gebruikersrechten

23.1 Overzicht van uw rechten

Recht op informatie, rectificatie, intrekkingsrecht, recht van bezwaar, recht op gegevenswissing en -afscherming.
- Informatie: U heeft het recht uitsluitsel te verkrijgen over u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken en om daarin inzage te krijgen.
- Rectificatie: U heeft het recht om een rectificatie van uw persoonsgegevens of vervollediging daarvan te verkrijgen.
- Beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
- Gegevenswissing: Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht te verlangen dat uw persoonsgegevens worden gewist.
- Overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit): U heeft het recht uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gangbare, gestructureerde en machineleesbaar vorm te ontvangen, voor zover de verwerking met behulp van een geautomatiseerde procedure verloopt.
- Ook bij vragen, commentaren, klachten en verzoek om inzage in verband met ons privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk contact met ons of onze gegevensbeschermingsfunctionaris opnemen.
- U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een verantwoordelijke regelgevende instantie, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke bepalingen; in ons geval is dit de Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (vertegenwoordiger voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie), Friedrichstr. 219, 10969 Berlijn, Duitsland

23.2 Intrekkingsrecht en recht van bezwaar

U heeft overeenkomstig art. 7, lid 2 AVG het recht uw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg, dat wij in de toekomst de gegevensverwerking die betrekking heeft op deze toestemming niet meer voortzetten. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Voor zover wij uw gegevens op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f) AVG verwerken, heeft u overeenkomstig art. 21 AVG het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en ons redenen te geven die uit uw bijzondere situatie voortvloeien en die naar uw mening zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen. Wanneer het gaat om bezwaar tegen de gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken, dat ook zonder opgave van redenen door ons wordt ingewilligd.

Mocht u van uw intrekkingsrecht of recht van bezwaar gebruik willen maken, dan is het voldoende een informeel bericht te sturen naar de bovengenoemde contactgegevens.

24. Contactmogelijkheden

U kunt ons zowel per post als per telefoon, fax en e-mail bereiken.

Wine in Black GmbH
Friedrichstrasse 194 - 199
10117 Berlin
Duitsland

Telefon: +31 (0)70 - 80 80 202
E-Mail: mijngegevens@wineinblack.nl

Ter bescherming van persoonsgegevens kan het gebeuren, dat wij vragen of delen daarvan via een ander communicatiekanaal beantwoorden.

25. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wine in Black behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De actuele versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar via www.wineinblack.nl/privacyverklaring.

26. Vereisten voor terbeschikkingstelling van gegevens

Tenzij bij het verzamelen van gegevens uitdrukkelijk vermeld, is het verstrekken van data niet vereist of verplicht. Er zijn echter delen in ons aanbod die wij om technische redenen niet kunnen aanbieden zonder dat bepaalde gegevens zijn verstrekt.

Verder delen wij u graag mee, dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld belastingregels) of uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijvoorbeeld informatie over de contractant). Zo kan het voor het afsluiten van een contract noodzakelijk zijn, dat een betrokken persoon ons persoonsgegevens verstrekt, die wij moeten verwerken. Die betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract afsluit. Zonder deze persoonsgegevens zou de overeenkomst met de betrokkene niet tot stand kunnen komen. Hierover kunt u in individuele gevallen contact met ons opnemen.

Versie 1.4 - per 19-08-2019