Winkelwagen gereserveerd voor 00:00min

Privacyverklaring Wine in Black GmbH

Bij Wine in Black GmbH (hierna “Wine in Black”) nemen we de bescherming van en omgang met uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de geldende gegevensbeschermingswetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens Wine in Black verzamelt en met welk doel wij de gegevens gebruiken.

Wine in Black verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ofwel het Duitse "DSGVO"). In deze privacyverklaring informeert Wine in Black u over de aard, omvang en doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. U hebt op elk moment toegang tot deze informatie op onze website.

1. Verantwoordelijke partij / Contactgegevens

2. Functionaris gegevensbescherming

3. Algemene informatie gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

4. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

5. Klantenaccount

6. Leveren van contractuele diensten

7. Contact opnemen, verzamelen van klantenfeedback en prijsvragen

8. Gegevensbeveiliging, registratie van toegangsgegevens, logfiles

9. Nieuwsbrief & productaanbevelingen per e-mail en post

10. Gebruik van cookies & bezoekersaantallen

11. Gebruik van Google Tag Manager

12. Webanalyse met Google Analytics & New Relic

13. Gebruik van Hotjar

14. Gebruik van Onsite-Targeting

15. Gebruik van Retargeting & Google Remarketing

16. Gebruik van Google Adwords

17. Gebruik van Bing diensten

18. Facebook diensten voor marketing, social media en login

19. Betaalmethode betaling per factuur: toestemming voor gegevensgebruik bij keuze voor RatePAY betaalmethoden (RatePAY-privacybeleid)

20. Integratie van de diensten en de inhoud van derden

21. Gebruikersrechten

22. Contactmogelijkheden

23. Wijzigingen in de privacyverklaring

24. Vereisten voor terbeschikkingstelling van gegevens

1. Verantwoordelijke partij / Contactgegevens

Verantwoordelijk voor het samenstellen van deze privacyverklaring is:

Wine in Black GmbH
Friedrichstraße 194 - 199
10117 Berlin
Duitsland

Wanneer u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring hebt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: mijngegevens@wineinblack.nl

2. Functionaris gegevensbescherming

Prof. Dr. Christoph Bauer
ePrivacy GmbH
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Duitsland
mijngegevens@wineinblack.nl

3. Algemene informatie gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

3.1 Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn het onderwerp van gegevensbescherming. Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waarbij de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens zoals uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar mogelijk ook gebruikersgegevens.

3.2 Rechtsgrondslagen

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgrondslagen:
• Aangaande gegevens die u verstrekt in formulieren ed. met uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) DSGVO
• Aangaande diensten die u gebruikt zodat wij een contract met u kunnen sluiten overeenkomstig artikel 6, lid 1 punt b) DSGVO
• De naleving van wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt c) DSGVO
• Voor het overige, met name voor statistische gegevens en online-identificatiegegevens, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) DSGVO (zie hieronder)

3.3 Gerechtvaardigde belangen

Bij het verwerken van uw gegevens behartigen wij de volgende gerechtvaardigde belangen:

• Verbetering van ons aanbod
• Bescherming tegen misbruik
• Statistieken

3.4 Gegevensoverdracht naar derde landen

Er vindt een doorgifte van gegevens plaats naar derde landen buiten de Europese Unie. Dit geschiedt op grond van door de wet voorgeschreven contractuele bepalingen, die zijn bedoeld om een passende bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen en die u op aanvraag kunt raadplegen.

3.5 Opslagduur en verwijdering van gegevens

We bewaren en verwijderen uw persoonsgegevens afhankelijk van het type van de desbetreffende gegevens:
• Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, zullen we de persoonlijke gegevens hooguit opslaan totdat u uw toestemming intrekt.
• Wanneer we de gegevens nodig hebben om een contract met u af te sluiten, bewaren we de gegevens hooguit zolang het contract met u loopt, wettelijke opslagperioden lopen of zolang andere Europese of nationale voorschriften waaraan wij zijn onderworpen, opslag vereisen.
• Wanneer we de gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen gebruiken, doen we dit zolang het niet ingaat tegen uw interesse in verwijdering of anonimiseren van de gegevens.

4. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

4.1 Verzamelen van gegevens

Persoonlijke gegevens worden door ons enkel en slechts in de benodigde omvang verzameld voor het doel, waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling.

Wanneer u de pagina’s van Wine in Black bezoekt, verzendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens naar onze webserver. De volgende gegevens worden afzonderlijk opgeslagen van de gegevens, die u in bepaalde omstandigheden bij Wine in Black hebt ingevoerd (“toegangsgegevens”):
• De URL van de verwijzende website
• Datum en tijdstip van uw bezoek
• Het IP-adres van de aanvragende computer
• De pagina’s die u van ons hebt bezocht
• De referentie-URL
• Hoeveelheid overgedragen gegevens, browsertype en browserversie
• Het gebruikte besturingssysteem, naam van de internetprovider
• Melding of oproep succesvol was
• De hoeveelheid verzonden gegevens

Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen en deze gegevens worden nooit aan een bepaalde persoon toegewezen.

Om bij Wine in Black een aankoop te doen, dient u uw adresgegevens, uw betalingsgegevens, uw geboortedatum en uw e-mailadres op te geven. Deze gegevens zijn voor Wine in Black noodzakelijk om de bestelling af te handelen. Daarbij kunt u in het kader van het gebruik van ons aanbod verdere informatie opgeven, bijvoorbeeld het wachtwoord van uw klantenaccount.

Verdere gegevens worden afzonderlijk verzameld en verwerkt, zoals uitgelegd in de volgende punten.

4.2 Gebruik en doorgeven van gegevens

Wine in Black gebruikt de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en voor marketingdoeleinden. Daarnaast is Wine in Black wettelijk verplicht om op verzoek van bepaalde overheidsinstanties informatie te verstrekken. Het gaat om rechtshandhavingsorganen, instanties die beboetbare feiten vervolgen en belastingautoriteiten.

Af en toe is Wine in Black voor de dienstverlening aangewezen op gecontracteerde externe partijen en externe dienstverleners, bijvoorbeeld op het gebied van het sturen van marketingcommunicatie (alleen in zoverre u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven), de afwikkeling van bestellingen en klantenservice. In zulke gevallen wordt informatie aan ondernemingen of natuurlijke personen doorgegeven, om verdere verwerking van de gegevens mogelijk te maken. Deze externe dienstverleners worden door ons met zorg geselecteerd en regelmatig geëvalueerd om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gehandhaafd. De dienstverleners mogen de gegevens uitsluitend voor de door Wine in Black gespecificeerde doeleinden gebruiken. Bovendien zijn de dienstverleners door Wine in Black contractueel verplicht, uw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Duitse gegevensbeschermingswet. Verder worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, wanneer u daar niet uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven en wij niet verplicht zijn de gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op last van wettelijke instanties.

4.3 Gebruik voor reclamedoeleinden en verbetering van aankoopervaring

Naast het verwerken van uw gegevens voor de afwikkeling van uw aankoop, gebruiken wij uw gegevens ook om met u over uw bestellingen, uitgekozen producten of marketingactiviteiten te communiceren en om uw producten of diensten aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren en de gebruikerservaring kunnen verbeteren. In deze context overhandigen wij ook gegevens aan derden voor web-tracking, e-mail-tracking, app-tracking en voor op interesse afgestemde reclameboodschappen buiten onze website.

Op basis van login-gegevens stellen wij gebruiksprofielen op en gebruiken deze profielen en de daarin door uw verstrekte informatie ook, om met klanten over bestellingen, producten, diensten en marketingactiviteiten te communiceren, om gegevensbestanden te actualiseren, klantenaccounts te onderhouden, om producten of diensten aan te bevelen die de klanten kunnen interesseren en om de gebruikerservaring te verbeteren.

Om u op onze website en via e-mail producten en aanbiedingen aan te kunnen bevelen die daadwerkelijk interessant voor u zijn en om u een optimale service te bieden, maken wij ook gebruik van informatie die wij over u hebben opgeslagen, bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, gepseudonimiseerde gebruikersgegevens (bijvoorbeeld over het door u gebruikte apparaat, beeldschermresolutie, besturingssysteem), uw bestel- en servicegeschiedenis, datum en tijd van uw websitebezoek en de door u bekeken en gezochte producten.

"Ik stem toe, dat Wine in Black GmbH de door mij verstrekte gegevens en verdere op mijn Wine in Black klantenaccount opgeslagen informatie, als ook gepseudonimiseerde gebruikersgegevens gebruikt, om mij op de webpagina’s van Wine in Black en per e-mail individueel afgestemde reclame/advertenties te presenteren”.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden als geheel of voor afzonderlijke activiteiten. Buiten de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Het is voldoende om een tekstbericht te sturen naar de onder punt 1 genoemde verantwoordelijke partij.

In het kader van de ontwikkeling van ons bedrijf kan het voorkomen dat de structuur van Wine in Black GmbH verandert, doordat de rechtsvorm aangepast wordt of dat er dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen verkocht of aangekocht worden. Bij zulke transacties wordt klanteninformatie, samen met het eventueel te overdragen deel van de onderneming, doorgegeven. Bij elke overhandiging van persoonsgegevens aan derden voor zover hierboven beschreven, zorgt Wine in Black ervoor, dat dit in overeenstemming met deze privacyverklaring en de relevante gegevensbeschermingswetgeving gebeurt.

5. Klantenaccount

Wij maken het elke klant mogelijk een klantenaccount aan te maken om zo een met wachtwoord beschermde toegang te hebben tot de bij ons opgeslagen bestelgegevens. Hier kunt u gegevens over uw bestellingen bekijken en eveneens uw eigen gegevens en de nieuwsbrief beheren. U bent verplicht de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan niet geautoriseerde derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van uw gebruikersnaam en wachtwoorden, tenzij wij zelf verantwoordelijk zijn voor het misbruik.

Bij het openen van uw klantenaccount hebt u mogelijkerwijs de volgende toestemming verleend:

"Ik wil mij graag registreren voor toekomstige bestellingen en verzoek om het opnemen van mijn gegevens in jullie klantendatabase. *U kunt te allen tijde uw toestemming met werking voor de toekomst herroepen. Informatie over onze gegevensverwerking vindt u hier.

Wanneer u een klantenaccount opent, stemt u toe met de opslag van gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, wachtwoord en gebruikersgegevens. Zo hebt u de mogelijkheid om met uw e-mailadres, uw klantennummer of uw persoonlijke wachtwoord een bestelling bij ons te plaatsen.

U kunt te allen tijde uw toestemming met werking voor de toekomst herroepen. Buiten de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Het is voldoende om een tekstbericht te sturen naar de onder punt 1 genoemde verantwoordelijke partij.

6. Leveren van contractuele diensten

Wine in Black is een webwinkel – bij ons kunt u tegen betaling producten bestellen, vooral natuurlijk hoogwaardige wijnen. In deze context verwerken wij persoonsgegevens voor de contractuele afwikkeling en in het bijzonder voor de afwikkeling van uw bestelling, de levering van de producten, de controle van uw solvabiliteit, de afwikkeling van de betaling, het beantwoorden van uw vragen en voor mogelijke garantiegevallen. Voor deze doeleinden verwerken wij met name uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw geboortedatum, uw lever- en factuuradres, uw e-mailadres en eventueel uw wachtwoord en uw telefoonnummer.

Voor de afwikkeling van de betalingen behorend bij de koopovereenkomst op onze website, werken wij met verschillende betalingsdienstaanbieders samen. Zij ontvangen van ons geautomatiseerd gegevens voor de afwikkeling van de betaling, wanneer dat voor de afwikkeling van het contract of de betaling noodzakelijk is of wanneer u van tevoren hebt toegestemd. Soms verwijzen wij u ook door naar de websites van deze dienstaanbieders, waar u wederom uw gegevens voor de afwikkeling van de betaling dient op te geven. Bij betaling via zulke betalingsdiensten van derden (bijvoorbeeld PayPal) gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze derde partij, welke u op de desbetreffende websites of applicaties kunt raadplegen.

Door het selecteren van deze betalingsoptie, stemt u toe met het overdragen van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de betaling aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder. In de regel gaat het om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer of andere gegevens, die voor het afwikkelen van de betaling noodzakelijk zijn. Hierbij komen nog de voor de afwikkeling van de verkoopovereenkomst noodzakelijke persoonsgegevens, die zijn gerelateerd aan de desbetreffende bestelling. De overgedragen gegevens dienen ter afwikkeling van de betaling en om gevallen van bedrog te voorkomen. De gegevens kunnen door de betalingsdienstaanbieder onder bepaalde omstandigheden aan kredietinformatiediensten worden doorgegeven. Het doel van deze doorgifte is het controleren van identiteit en solvabiliteit. De betalingsdienstaanbieders overhandigen deze gegevens mogelijkerwijs aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of aan onderaannemers, in zoverre dit noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of in zoverre de gegevens in de order moeten worden verwerkt.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor verwerking van persoonsgegevens tegenover de betalingsdienstaanbieder herroepen. Een herroeping heeft geen effect op persoonsgegevens, die noodzakelijk moeten worden verwerkt, gebruikt of worden overgedragen voor de contractuele afwikkeling van de betaling.

7. Contact opnemen, verzamelen van klantenfeedback en prijsvragen

U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen; per e-mail, per telefoon, per post of via onze chat op de website. Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij de persoonlijke gegevens die u ons in dit kader vrijwillig verstrekt, uitsluitend gebruiken om met u in contact te komen en uw aanvraag te verwerken.

Wanneer u bijvoorbeeld per e-mail of via de chat contact met ons opneemt, gebruiken wij de overgedragen persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van het specifieke verzoek. De ingediende gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De ingediende gegevens en de berichtgeschiedenis met onze klantenservice worden opgeslagen met het oog op vervolgvragen en contactopname in de toekomst.

7.1 E-mail contact via Zendesk

Voor het verwerken van vragen van klanten maken wij gebruik van Zendesk ticketsysteem, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. Voor dit doel worden noodzakelijke gegevens zoals naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres via onze website verzameld, om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Zendesk vindt u in de privacyverklaring van Zendesk: http://www.zendesk.com/company/privacy

7.2 Chat contact via Olark

Wij maken gebruik van een live chat tool van Olark by Habla, Inc. 245 Ramona St. Palo Alto, CA 94301, USA. Deze tool stelt websitebezoekers in staat om direct met onze medewerkers te chatten en een antwoord op hun vragen te krijgen.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Olark vindt u in de privacyverklaring van Olark: https://www.olark.com/privacy-policy

7.3 Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel Waarborg is het kwaliteitskeurmerk voor online winkelen. Wine in Black mag het Certificaat Thuiswinkel Waarborg voeren (https://www.thuiswinkel.org/leden/wineinblack.nl/certificaat). U kunt erop rekenen dat online winkels met dit keurmerk veilige shops zijn die eerlijk handelen. Ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en financiële stabiliteit.

Hier leest u de privacyverklaring van Thuiswinkel Waarborg: https://www.thuiswinkel.org/privacy-statement

7.4 zenloop NPS

Om onze service voortdurend te verbeteren en om onze klanten een extra feedbackkanaal aan te bieden in geval van problemen, vragen we u om ons op verschillende gebieden te beoordelen. De evaluatiemethode is de zogenaamde Net-Promoter Score, kort gezegd NPS.

De NPS-beoordeling en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlijn.

Bij het geven van een beoordeling slaat de webserver automatisch een zogenaamd server logbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) ophaalt en documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en op zijn laatst zeven dagen na het eind van uw paginabezoek automatisch overgeschreven.

Voor meer informatie over gegevensverwerking door zenloop, raadpleeg het zenloop-privacybeleid op: https://www.zenloop.com/de/legal/privacy

7.5 Andere onderzoeken en prijsvragen

Als u deelneemt aan een van onze enquêtes, gebruiken we uw gegevens voor marktonderzoek en opinieonderzoek. We evalueren de gegevens anoniem voor interne doeleinden. Tenzij enquêtes anoniem worden geëvalueerd, worden de gegevens alleen verzameld met uw toestemming. De AVG is niet van toepassing op anonieme enquêtes. In het uitzonderlijke geval van persoonlijke enquêtes is de bovengenoemde toestemming de wettelijke basis. Dit kan, zoals bij elke toestemming, op elk moment worden ingetrokken. Verdere informatie is te vinden in de onderstaande sectie. 21 en 22.

In het kader van prijsvragen gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering van de prijsvraag en de winstvermelding. U vindt gedetailleerde informatie in de algemene voorwaarden voor de betreffende prijsvraag, indien van toepassing. De juridische basis van de verwerking is dan het prijsvraagcontract.

8. Gegevensbeveiliging, registratie van toegangsgegevens, Logfiles

8.1 Gegevensbeveiliging & versleuteling

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen mogelijke gevaren, zoals onbevoegde toegang, onbevoegde inzage, verandering of verspreiding, en tegen verlies, vernietiging of misbruik.

Om uw persoonsgegevens bij de overdracht te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang van derden, beveiligen wij de dataoverdracht middels SSL – versleuteling. Het is een gestandaardiseerde versleutelingsmethode voor online diensten, in het bijzonder voor het World Wide Web.

8.2 Logfiles

Bij elk bezoek van onze website worden toegangsgegevens door de desbetreffende internetbrowser overgedragen en in logbestanden, zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevens bevatten de onder punt 4.1 vermelde toegangsgegevens.

Deze logfile-gegevens worden, zonder dat ze naar een persoon kunnen worden herleid, gebruikt om ons aanbod te verbeteren, de website gebruiksvriendelijker te maken, fouten te vinden en te herstellen en om de belasting van de server te beheren.

9. Nieuwsbrief & productaanbevelingen per e-mail en post

9.1 Nieuwsbrief

Wine in Black biedt u een gratis nieuwsbriefservice en post aan. Met deze nieuwsbrief en post informeert Wine in Black u over actuele aanbiedingen, verkoopacties rondom het thema wijn en geeft u aanbevelingen voor wijn. Om deze nieuwsbrief te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig. Deze geeft u op als u zich registreert bij Wine in Black. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelden is te allen tijde mogelijk via een link die in iedere nieuwsbrief wordt vermeld.

“Ik wil mij graag afmelden voor de nieuwsbrief”. *Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Informatie met betrekking tot onze gegevensverwerking vindt u hier

9.2 Productaanbevelingen per e-mail of post

Als klant van Wine in Black sturen wij u regelmatig onze productaanbevelingen per e-mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons ongeacht of u zich op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Op deze manier willen wij u die informatie over ons productaanbod presenteren, die voor u op grond van uw recente aankopen bij ons interessant zou kunnen zijn. Daarbij handelen wij conform de wettelijke bepalingen.

Voor het creëren, drukken, adresseren en verzenden van de productaanbevelingen die u per post ontvangt, maken we gebruik van de diensten van optilyz, geëxploiteerd door optilyz GmbH, Neue Schönhauser Straße 19, 10178 Berlijn, Duitsland. Meer informatie over de gegevensbescherming bij optilyz vindt u op hun website: https://www.optilyz.com/de/datenschutzerklaerung

Wilt u geen productaanbevelingen of helemaal geen reclameboodschappen meer van ons ontvangen? Geen probleem. U kunt te allen tijde uw toestemming met werking voor de toekomst herroepen. Buiten de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Het is voldoende om een tekstbericht te sturen naar de onder punt 1 genoemde verantwoordelijke partij. Het is ook te allen tijde mogelijk om u uit te schrijven via de in een e-mail ontvangen afmeldlink.

10. Gebruik van cookies & bezoekersaantallen

10.1 Functie en doel van cookies

Wine in Black maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, om u een uitgebreid aanbod aan functies te kunnen bieden en u bezoek aan ons zo prettig en gemakkelijk mogelijk te maken. Cookies zijn kleine bestandjes, die door uw webbrowser in de daarvoor aangewezen map op uw apparaat wordt opgeslagen. Door de opgeslagen cookies kan bijvoorbeeld worden vastgesteld, of u een website al eens eerder hebt bezocht. Er bestaan sessie-cookies die meteen worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en er zijn tijdelijke of permanente cookies, die voor een langere periode (1 maand tot 10 jaar) of voor een onbeperkte tijd op uw apparaat worden opgeslagen.

Wij hebben de cookies nodig voor de webanalyse ter verbetering van uw online winkelervaring, het sturen van onze marketingactiviteiten, om aan klanten afgestemde productaanbevelingen te tonen en voor reclamedoeleinden. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van sessie-cookies om de inhoud van uw winkelwagentje te onthouden. Tijdelijke cookies helpen ons, om u te herkennen wanneer u opnieuw onze webwinkel bezoekt en om u passende producten te kunnen tonen.

10.2 Welke gegevens bevatten cookies

In de door ons gebruikte cookies worden alleen gepseudonimiseerde gegevens opgeslagen. Bij de activering van een cookie krijgt deze een identificatienummer toegewezen, om de desbetreffende browser weer te herkennen. Alleen op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk, dat alleen u uw winkelwagentje ziet, wanneer u op verschillende pagina’s van onze webwinkel navigeert. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die het mogelijk maken om een cookie aan u te koppelen, worden niet in de cookie opgeslagen.

10.3 Cookies van derden

Wij hebben enkele marketingpartners, die ons helpen om de website voor u interessanter te maken en om u op andere websites interessante aanbiedingen te tonen. Om die reden worden bij een bezoek van de webpagina’s ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen. Het gaat daarbij om tijdelijke of permanente cookies. Aan het einde van hun levensduur (14 dagen tot 10 jaar) worden de cookies automatisch verwijderd. Ook deze cookies bevatten meestal alleen gepseudonimiseerde of zelfs anonieme gegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over welke producten u hebt bekeken en welke producten u hebt gekocht. Sommige van onze marketingpartners verzamelen ook buiten onze webpagina’s om informatie over welke websites u daarvoor hebt bezocht, om zo reclameboodschappen te tonen die zo goed mogelijk bij uw interesses passen. Deze gepseudonimiseerde gegevens worden echter nooit gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

10.4 Opslaan van cookies verhinderen en opgeslagen cookies verwijderen

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Ook kan het gebruik van bepaalde cookies noodzakelijk zijn om een website te openen of om bezwaar tegen het gebruik van andere cookies op te slaan. U kunt uw browser echter zo instellen, dat er geen cookies worden opgeslagen of dat voor het opslaan van cookies expliciete toestemming nodig is. Ook kunt u afzonderlijk kiezen voor “cookies van derden blokkeren”. Over het algemeen wordt bij de helpfunctie in de menubalk van uw browser uitgelegd, hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en uitschakelen. Bovendien kunt u op elk moment al aanwezige cookies wissen. Anders worden de cookies aan het eind van hun levensduur automatisch verwijderd. Het deactiveren van cookies kan er eventueel voor zorgen dat u onze website slechts beperkt kunt gebruiken of mogelijk zelfs geheel niet kunt gebruiken.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de inzet van cookies voor bezoekersinformatie en reclamedoeleinden, via de deactiveringssite van Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) of de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/)

Deze toestemming kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies verhindert.

11. Gebruik van Google Tag Managers

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager voor het beheer van cookies en verdere diensten voor op gebruik gebaseerde reclames. Deze dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) is zelf een cookieloos domein en registreert geen persoonsgegevens. Deze dienst stuur en activeert andere diensten, die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. Op deze manier kunnen wij de andere op onze website geïntegreerde dienstverleners en tools uniform beheren.

12. Webanalyse met Google AnalyticsWebanalyse met Google Analytics & New Relic

12.1 Webanalyse met Google Analytics

Zoals bijna elke websitebeheerder, maken wij gebruik van analysetools in de vorm van tracking software, om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website vast te stellen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw bezoek aan de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van onze website, die met hulp van cookies wordt gegenereerd, wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij activeren van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres evenwel binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten buiten de Europese Economische Ruimte waarmee een overeenkomst werd gesloten in afgekorte vorm doorgestuurd. Wij willen u er graag op wijzen, dat Google Analytics op onze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies verhinderen door dit in te stellen in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijkerwijs niet van alle functionaliteiten van deze website gebruik kunt maken.

Meer informatie hierover vindt u onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en onder www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

U kunt bovendien verhinderen dat Google de gegevens over uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres) die door de cookie zijn verzameld, registreert en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Informatie Opt-out: Nadat u op de link hebt geklikt wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Denkt u eraan, dat wanneer u het geheel aan cookies op uw apparaat verwijderd, ook deze opt-out-cookies worden gewist. Dat houdt in dat wanneer u in de toekomst bezwaar wilt blijven maken tegen het verzamelen van geanonimiseerde gegevens, u de opt-out cookies opnieuw moet installeren. U dient de opt-out-cookies per browser en per apparaat te installeren. Wanneer u onze website thuis of op uw werk bezoekt, of verschillende browsers gebruikt, moet u in de verschillende browsers en op de verschillende apparaten de opt-out-cookies installeren.

Deze toestemming kunt u ook te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies permanent verhindert. Dit hebben wij hierboven in het onderdeel over “cookies” uitgelegd.

12.2 Webanalyse met New Relic

Op deze website maken wij gebruik van de webanalysedienst van New Relic. Dit stelt ons in staat om een statistische evaluatie over de snelheid van de website op te stellen, vast te stellen of de website toegankelijk is en hoe snel een bepaalde pagina kan worden geladen. Deze dienst wordt geëxploiteerd door New Relic Inc. (188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA; “New Relic”).

New Relic maakt gebruik van cookies. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, die een plugin van New Relic bevat, maakt de browser een directe verbinding met de servers van New Relic. New Relic verstuurt de informatie, dat een gebruiker de desbetreffende pagina met het aanbod heeft bezocht. Wanneer de gebruiker bij New Relic is ingelogd, dan kan New Relic het bezoek aan zijn New Relic account koppelen. Wanneer de gebruiker geen lid van New Relic is, slaat New Relic evenwel zijn IP-adres op.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door New Relic, als ook de bijbehorende rechten en instellingsopties voor het beschermen van de privacy van de gebruiker, kunt u vinden in de privacyverklaring van New Relic: https://newrelic.com/privacy

Wanneer een gebruiker lid is van New Relic en niet wil, dat New Relic over dit aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn bij New Relic opgeslagen lidmaatschap gegevens, dan dient hij voor zijn bezoek aan de website zich bij New Relic af te melden.

Deze toestemming kunt u ook te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies permanent verhindert. Dit hebben wij hierboven in het onderdeel over “cookies” uitgelegd.

13. Gebruik van Hotjar

In onze online shop maken wij gebruik van de webanalyseservice Hotjar of Hotjar Ltd. Deze service wordt aangeboden door het Europese bedrijf Hotjar Ltd. geëxploiteerd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta).

Met deze tool kunnen bewegingen op de websites worden getraceerd (zogenaamde heatmaps). Het is bijvoorbeeld mogelijk te zien hoever gebruikers scrollen en welke knoppen gebruikers hoevaak aanklikken. Bovendien ontvangen we met Hotjar direct feedback van website gebruikers. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites sneller en klantvriendelijker te maken. Bij het gebruik van deze tool besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We kunnen dus alleen zien op welke knoppen u klikt en hoever u scrolt. Gebieden op de websites, waarin persoonlijke gegevens van u of derden wordt weergegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn dus op geen enkel moment toegankelijk.

U kunt Hotjar uitschakelen in de cookie-instellingen van onze online shop. Hotjar biedt ook de mogelijkheid om een "Do Not Track header" te gebruiken om het gebruik van Hotjar te voorkomen. Er worden dan geen gegevens over het bezoek van de betreffende website vastgelegd. Dit is een instelling die wordt ondersteund door alle gangbare browsers in hun huidige versies. Hiervoor verzendt uw browser een verzoek naar Hotjar, met de hint om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet u de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.

Ga voor gedetailleerde instructies met informatie over uw browser naar: https://www.hotjar.com/opt-out
Meer informatie over Hotjar is te vinden op: https://www.hotjar.com

14. Gebruik van Onsite-Targeting

In onze webwinkel worden op basis van een cookie technologie gegevens verzameld ter optimalisering van onze advertenties en het gehele online aanbod. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen enkel en alleen voor een gepseudonimiseerde evaluatie van het websitegebruik. Met deze technologie kunnen wij u speciale aanbiedingen en diensten tonen, aangepast op uw klikgedrag. Het is daarbij ons doel om een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod voor u neer te zetten en u producten te presenteren, die zijn afgestemd op uw interesses.

Deze toestemming kunt u ook te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies permanent verhindert. Dit hebben wij hierboven in het onderdeel over “cookies” uitgelegd.

15. Gebruik van Retargeting & Google Remarketing

15.1 Gebruik van Retargeting

Onze webpagina’s gebruiken zogenaamde retargeting technologieën. Daarmee kunnen wij het internetaanbod interessanter voor u maken, door internetgebruikers, die reeds voor onze winkel en onze producten interesse hebben getoond, advertenties te laten zien op websites van derden. De hiervoor vereiste herkenning komt tot stand met behulp van cookie technologie en een analyse van eerder gebruikersgedrag. Deze vorm van adverteren is volledig gepseudonimiseerd. Een gebruiksprofiel wordt niet aan persoonsgegevens gekoppeld. Uw gegevens worden daarbij na afloop van de browsersessie in cookies opgeslagen en kunnen bijvoorbeeld bij uw volgende websitebezoek weer worden opgeroepen. Wij gaan ervanuit, dat die meeste internetgebruikers gepersonaliseerde, op hun interesses afgestemde reclame, beter vinden dan onpersoonlijke advertenties.

Deze toestemming kunt u ook te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies permanent verhindert. Dit hebben wij hierboven in het onderdeel over “cookies” uitgelegd.

15.2 Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de dienst Google Remarketing van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Met Google Remarketing kunnen advertenties aan gebruikers worden getoond, die onze website in het verleden reeds hebben bezocht. Binnen het Google advertentienetwerk kunnen op die manier op uw interesses afgestemde reclameboodschappen op onze site worden getoond. Google Remarketing maakt hierbij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het websitegedrag te analyseren. Hierdoor is het mogelijk om onze bezoekers te herkennen wanneer ze websites binnen het reclamenetwerk van Google bezoeken. Zo kunnen binnen het reclamenetwerk van Google advertenties worden getoond, die zijn gebaseerd op de inhoud van de websites binnen het reclamenetwerk van Google die de bezoeker eerder heeft bezocht en die tevens de Remarketing functie van Google gebruiken. Naar eigen zeggen verzamelt Google hierbij geen persoonsgegevens.

U kunt deze functie uitschakelen, door onder http://www.google.com/settings/ads de desbetreffende instellingen aan te passen.

Informatie Opt-out: Nadat u op de link hebt geklikt wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Denkt u eraan, dat wanneer u het geheel aan cookies op uw apparaat verwijderd, ook deze opt-out-cookies worden gewist. Dat houdt in dat wanneer u in de toekomst bezwaar wilt blijven maken tegen het verzamelen van geanonimiseerde gegevens, u de opt-out cookies opnieuw moet installeren. U dient de opt-out-cookies per browser en per apparaat te installeren. Wanneer u onze website thuis of op uw werk bezoekt, of verschillende browsers gebruikt, moet u in de verschillende browsers en op de verschillende apparaten de opt-out-cookies installeren.

Deze toestemming kunt u ook te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies permanent verhindert. Dit hebben wij hierboven in het onderdeel over “cookies” uitgelegd.

16. Gebruik van Google Adwords

Deze website maakt verder gebruik van de Google reclametool „Google-Adwords" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). In deze context maken wij op onze website gebruik van de analysedienst "conversion-tracking" van de firma Google. Als u via een Google advertentie op onze website bent beland, wordt er een cookie op uw apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door uw internetbrowser op uw computer worden geplaatst en opgeslagen. Deze zogenaamde “conversie-cookies” verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor uw persoonlijke identificatie, maar voor de toewijzing van bezoekersstromen aan onze AdWords advertenties. Wanneer u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google herkennen, dat u als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

De informatie die via de conversie cookies wordt verzameld, wordt door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website op te stellen. Door deze statistieken weten wij het aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke pagina’s op onze website vervolgens door de desbetreffende bezoeker zijn bezocht. Wij of andere Google AdWords adverteerders ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. De desbetreffende privacyverklaring van Google is te vinden onder de volgende link: https://services.google.com/sitestats/nl.html

U kunt deze functie uitschakelen, door onder http://www.google.com/settings/ads de desbetreffende instellingen aan te passen.

Informatie Opt-out: Nadat u op de link hebt geklikt wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Denkt u eraan, dat wanneer u het geheel aan cookies op uw apparaat verwijderd, ook deze opt-out-cookies worden gewist. Dat houdt in dat wanneer u in de toekomst bezwaar wilt blijven maken tegen het verzamelen van geanonimiseerde gegevens, u de opt-out cookies opnieuw moet installeren. U dient de opt-out-cookies per browser en per apparaat te installeren. Wanneer u onze website thuis of op uw werk bezoekt, of verschillende browsers gebruikt, moet u in de verschillende browsers en op de verschillende apparaten de opt-out-cookies installeren.

Deze toestemming kunt u ook te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies permanent verhindert. Dit hebben wij hierboven in het onderdeel over “cookies” uitgelegd.

17. Gebruik van Bing diensten

In het kader van ons online aanbod maken wij gebruik van de conversie tracking van de firma Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, wanneer u via een Microsoft Bing advertentie op onze website belandt. Wij en Microsoft Bing kunnen op die manier herkennen, dat iemand op onze advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en op een vooraf bepaalde doelpagina (conversie-pagina) is beland. Wij komen alleen het totaal aantal bezoekers te weten, die op een Bing advertentie hebben geklikt en dan naar de conversie pagina zijn doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker doorgegeven. Wanneer u niet ‘getrackt’ wilt worden, kunt u ook het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookies weigeren, bijvoorbeeld door een browserinstelling te kiezen die doorgaans het automatisch plaatsen van cookies uitschakelt. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

U kunt deze functie uitschakelen, door onder http://www.google.com/settings/ads de desbetreffende instellingen aan te passen.

Informatie Opt-out: Nadat u op de link hebt geklikt wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Denkt u eraan, dat wanneer u het geheel aan cookies op uw apparaat verwijderd, ook deze opt-out-cookies worden gewist. Dat houdt in dat wanneer u in de toekomst bezwaar wilt blijven maken tegen het verzamelen van geanonimiseerde gegevens, u de opt-out cookies opnieuw moet installeren. U dient de opt-out-cookies per browser en per apparaat te installeren. Wanneer u onze website thuis of op uw werk bezoekt, of verschillende browsers gebruikt, moet u in de verschillende browsers en op de verschillende apparaten de opt-out-cookies installeren.

Deze toestemming kunt u ook te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies permanent verhindert. Dit hebben wij hierboven in het onderdeel over “cookies” uitgelegd.

18. Facebook diensten voor marketing, social media en login

Deze website maakt gebruik van een aantal diensten en technologieën van de Amerikaanse onderneming Facebook (Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA of wanneer u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2) (“Facebook”) voor reclamedoeleinden en om u een betere winkelervaring te bieden.

18.1 Facebook pixel en marketing

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van Facebook gebruikt. Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook onder andere de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep vastleggen voor het tonen van advertenties (zogenaamde "Facebook ads"). Dienovereenkomst gebruiken wij de Facebook-pixel, om de door ons ingeschakelde Facebook ads alleen aan die Facebook gebruikers te tonen, die ook belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of die bepaalde kenmerken bezitten (bijvoorbeeld interesse in specifieke onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites zijn gedefinieerd), die wij bij Facebook hebben ingediend (zogenaamde “custom audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook ads aansluiten bij de interesses van de gebruiker en niet storend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij verder de effectiviteit van de Facebook advertenties voor statistische- en marktonderzoeksdoeleinden meten. We zien of de gebruiker na het klikken op een Facebook advertentie naar onze website wordt doorgestuurd (een zogenaamde ‘conversie’).

De Facebook-pixel wordt bij bezoek van onze website onmiddellijk door Facebook geïntegreerd en kan op uw apparaat een zogenaamde cookie, een klein tekstbestandje, opslaan (meer informatie hierover kunt u in het gedeelte over “cookies” vinden). Wanneer u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt, of in ingelogde toestand Facebook bezoekt, wordt het bezoek van ons online aanbod in uw profiel vastgelegd. De gegevens die over u zijn verzameld, zijn anoniem voor ons en zijn dan ook niet herleidbaar tot de identiteit van een gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en zowel voor Facebook als eigen marktonderzoek- en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Wanneer wij gegevens voor vergelijkingsdoeleinden aan Facebook dienen door te geven, worden deze lokaal in de browser versleuteld en vervolgens via een beveiligde https-verbinding naar Facebook gestuurd. Dit gebeurt enkel met het doel om de gegevens te vergelijken met de eveneens versleutelde gegevens van Facebook.

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats volgens het datagebruiksbeleid van Facebook. Algemene opmerkingen over het tonen van Facebook ads vindt u in het datagebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Bijzondere informatie en details over de Facebook-pixel en hoe het werkt, vindt u in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor het tonen van Facebook ads. Om in te stellen, welke vormen van advertenties u op Facebook ziet, kunt u de door Facebook opgestelde pagina bezoeken en de aanwijzingen voor het instellingen van op gebruik gebaseerde advertenties volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Deze instellingen zijn platformonafhankelijk, dat betekent dat ze op alle apparaten, dus zowel computer, telefoon enz., van toepassing zijn.

Deze toestemming kunt u ook te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, wanneer u de desbetreffende cookies verwijdert en het opslaan van cookies permanent verhindert. Dit hebben wij hierboven in het onderdeel over “cookies” uitgelegd.

Door op hier te klikken, kunt het verzamelen van uw gegevens door middel van de Facebook-pixel op onze website te verhinderen.

Informatie Opt-out: Nadat u op de link hebt geklikt wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Denkt u eraan, dat wanneer u het geheel aan cookies op uw apparaat verwijderd, ook deze opt-out-cookies worden gewist. Dat houdt in dat wanneer u in de toekomst bezwaar wilt blijven maken tegen het verzamelen van geanonimiseerde gegevens, u de opt-out cookies opnieuw moet installeren. U dient de opt-out-cookies per browser en per apparaat te installeren. Wanneer u onze website thuis of op uw werk bezoekt, of verschillende browsers gebruikt, moet u in de verschillende browsers en op de verschillende apparaten de opt-out-cookies installeren.

Verdere mogelijkheden, om dergelijke advertentietechnologieën algemeen en permanent uit te sluiten, hebben wij in detail in het onderdeel “cookies” beschreven.

18.2 Social Plugins

Deze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins van Facebook. Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke plugin bevat, dan maakt uw browser een verbinding met de servers van Facebook en wordt de inhoud van de pagina geladen. Uw bezoek van de website kan daardoor mogelijkerwijs door Facebook worden bijgehouden, ook wanneer u de functie van de social plugin niet actief gebruikt. Wanneer u een Facebook account bezit, kunt u een dergelijke social plugin gebruiken en zo bijvoorbeeld informatie met uw vrienden delen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de plugins en op de informatieoverdracht.

Facebook biedt op hun pagina gedetailleerde informatie over de omvang, de aard, het doel van de gegevensverzameling en verdere verwerking van uw gegevens. Hier vindt u ook aanvullende informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy. Door u voorafgaand uit te loggen bij de sociale netwerken en tevens de geplaatste cookies te verwijderen, kunt u voorkomen, dat sociale netwerken tijdens uw bezoek van ons online aanbod de over u verzamelde informatie koppelen aan uw gebruikersaccount van het desbetreffende sociale netwerk.

Hier vindt u de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Wanneer u niet wilt, dat sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens aan uw profiel koppelen, dient u zich voor uw bezoek aan onze website bij de desbetreffende sociale netwerken af te melden. U kunt het laden van plugins ook met add-ons voor uw browser verhinderen, bijvoorbeeld met de scriptblocker “NoScript”, te vinden onder: http://noscript.net.

18.3 Aanmelding met Facebook

Om een klantenaccount bij ons te openen en om ook daarna toegang tot u klantenaccount te krijgen, kunt u uw Facebookaccount gebruiken. Wanneer u op de desbetreffende knop klikt (over het algemeen met de tekst “login met Facebook”), wordt u eerst naar Facebook doorgestuurd. Bij Facebook dient u zich met uw gebruikersnaam en wachtwoord aan te melden. Uiteraard ontvangen wij deze aanmeldgegevens niet, alleen u en Facebook kennen ze. Vervolgens deelt Facebook u mee, welke gegevens aan ons worden overdragen (openbaar profiel, geboortedatum en e-mailadres). U bevestigt dit met de knop “OK”. Bij het openen van een nieuw account wordt met deze gegevens een nieuw klantenaccount bij Wine in Black voor u aangemaakt. In geval van toegang tot een bestaand account, bevestigt Facebook uw identiteit in plaats van een bij Wine in Black geplaatst wachtwoord. Er bestaat echter geen permanente koppeling tussen uw Facebookprofiel en uw klantenaccount bij Wine in Black. Facebook biedt in hun privacyverklaring informatie over de omvang, de aard, het doel van de gegevensverzameling en verdere verwerking van uw gegevens. Hier vindt u ook aanvullende informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy

19. Betaalmethode betaling per factuur: toestemming voor gegevensgebruik bij keuze voor RatePAY betaalmethoden (RatePAY-privacybeleid)

19.1 Waarom wij u om toestemming voor het gebruik van uw gegevens vragen

Wij, Wine in Black GmbH, bieden u voor de afwikkeling van uw bestelling een of meerdere zogenaamde RatePAY betaalmethoden aan. Daarbij werken wij samen met onze partner RatePAY GmbH, Franklinstrasse 28-29, 10587 Berlijn (hierna “RatePAY”), die ons helpt om de betaling goed te laten verlopen. Om deze risicobeoordelingen te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om uw klantengegevens aan RatePAY te verstrekken en wij vragen daartoe – en voor de verderop beschreven doeleinden - om uw toestemming. De toestemmingsverklaring is uiteraard vrijwillig. Hebt u er begrip voor dat zonder het verlenen van toestemming, het gebruik van RatePAY betaalmethoden niet mogelijk is. Let ook op de privacyverklaring van onze partners.

19.2 Om welke gegevens gaat het?

Wij vinden het belangrijk om u uitgebreid en transparant te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, verwerken en gebruiken. Concreet gaat het daarbij om de volgende gegevens en resultaten die zijn verkregen bij de verwerking van deze gegevens (hierna beide onder de noemer “klantgegevens”):
Personalia: naam (titel, voornaam/namen, achternaam), geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Bestelgegevens: gegevens met betrekking tot uw actuele, vorige en/of toekomstige bestellingen bij ons en andere webwinkels waarmee RatePAY samenwerkt, zoals bijvoorbeeld informatie over de producten en betaalmethoden die u hebt geselecteerd.
Solvabiliteitsgegevens: gegevens, met name van kredietinformatiediensten en verder samenwerkingspartners, die informatie verstrekken over uw solvabiliteit, zoals bijvoorbeeld informatie over eventuele vorderingen die tegen u zijn ingediend en andere solvabiliteitsgegevens, in elk geval in zoverre een gebruik in overeenstemming is met de desbetreffende voorschriften voor gegevensbescherming.

19.3 Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt

Wij gebruiken uw klantgegevens voor het uitvoeren van de risicobeoordelingen die hieronder nader worden omschreven, waarbij een deel ook door automatische gegevensverwerking geschiedt. Daarnaast gebruiken wij uw klantgegevens voor het uitvoeren van uw bestelling, inzake de cessie van schuldvorderingen en voor andere wettelijk toegestane doeleinden in overeenstemming met de volgende bepalingen.

3a) Risicobeoordelingen voor bestellingen bij ons bij de keuze voor een RatePAY-betaalmethode

(i) Door akkoord te gaan met de privacyverklaring van RatePAY stemt u toe
dat wij uw klantgegevens aan RatePAY overhandigen en dat RatePAY de klantgegevens, in zoverre ze betrekking hebben op de aanvraag, acceptatie en beëindiging van uw contract met ons, overhandigt aan solvabiliteits-en kredietinformatiediensten en van deze diensten informatie over u ontvangt. Het gaat mogelijkerwijs ook om solvabiliteitsinformatie verkregen op basis van wiskundige-statistische methoden waarbij bij de berekening onder andere ook adresgegevens zijn meegenomen (de aldus verkregen informatie wordt navolgend “scorewaarden” genoemd);

(ii) dat RatePay op basis van ingewonnen informatie en andere klantgegevens, eigen scorewaarden en andere beoordelingen (zoals bijvoorbeeld risicocategorieën) bepaalt, dat RatePAY op basis daarvan een besluit treft over het aanbieden van de door uw gewenste RatePAY betaalmethode, zowel voor actuele als toekomstige bestellingen in onze webwinkel, en dat deze besluiten aan ons – en in het geval van vorderingen aan de desbetreffende debiteuren - worden overgedragen. Verder maken wij gebruik van adresgegevens, om het risico op wanbetaling in individuele gevallen in te kunnen schatten.

3b) Risicobeoordelingen voor bestellingen bij andere webwinkel bij de keuze voor een RatePAY-betaalmethode

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring van RatePAY stemt u bovendien toe, dat RatePAY de onder punt 3a) beschreven risicobeoordelingen ook voor de beheerders van andere webwinkels uitvoert; een verwerking en gebruik van de klantgegevens voor dit doeleinde geschiedt alleen dan, wanneer u bij een dergelijke webwinkel waarmee RatePAY samenwerkt, een concrete bestelling wilt plaatsen met gebruik van een RatePAY-betaalmethode.

3c) Cessie van vorderingen en uitvoering van de overeenkomst

(i) Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring van RatePAY stemt u bovendien toe dat wij uw klantgegevens in het kader van de overdracht van onze vorderingen tegen u aan de desbetreffende gevolmachtigde overhandigen en dat deze - evenals zo mogelijk andere derden die betrokken zijn bij het factoring proces - uw klantgegevens verwerken en gebruiken, in zoverre dat noodzakelijk is voor de bekrachtiging en handhaving van de toegewezen vorderingen.

(ii) dat zowel wij als RatePAY en de door RatePAY of ons inschakelde dienstverleners ter uitvoering van de overeenkomst, uw klantgegevens verwerken en gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst, met name dat u door de bovengenoemde partijen via het door u opgegeven e-mailadres voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld het toesturen van de factuur) mag worden gecontacteerd.

19.4 Uw recht op intrekken toestemming, informatie, rectificatie, blokkeren en verwijderen van gegevens

Het akkoord gaan met het gebruik van uw gegevens door RatePAY geldt voor een periode van drie jaren vanaf de datum van het verlenen van toestemming. Na afloop van deze periode worden de gegevens verwijderd, tenzij een verwerking en/of gebruik op grond van een wettelijke toestemming of een afzonderlijke verleende toestemming, nog steeds is toegestaan. Uw toestemming kunt u gedurende de periode dat u toestemt te allen tijde opvragen en inzien onder de RatePAY privacyverklaring.

U kunt te allen tijde uw toestemming met werking voor de toekomst herroepen. Verder hebt u recht op het kosteloos krijgen van informatie, rectificatie, het blokken en eventueel verwijderen van uw persoonsgegevens. U hebt met name recht op informatie van ons, wanneer wij weigeren de RatePAY-betaalmethode te activeren op grond van de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens. U bent welkom om ook uw standpunt inzake dit afwijzende besluit duidelijk te maken. In dat geval zullen wij uw bezwaren tegen het besluit van RatePAY laten onderzoeken.

Stuur uw bezwaren naar het onder punt 1 genoemde adres (buiten de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven, zijn hier geen extra kosten aan verbonden).

De over u opgeslagen informatie bij de bovengenoemde kredietinformatiediensten, kunt u rechtstreeks opvragen bij de respectievelijke kredietinformatiediensten, die u als volgt kunt bereiken: EOS Information Services GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau; SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: 01805 - 724832; Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden; Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg.

20. Integratie van de diensten en de inhoud van derden

Wij integreren op onze website op basis van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en een rendabele exploitatie van ons online aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f DSGVO) inhoud of diensten van derden, om hun inhoud of diensten, zoals bijvoorbeeld video’s, lettertypen of kaarten weer te kunnen geven.

Dit veronderstelt altijd dat externe aanbieders van deze inhoud, het IP-adres van de gebruiker kunnen waarnemen, aangezien ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor het tonen van deze inhoud. Wij streven ernaar om enkel inhoud te gebruiken, waarbij de desbetreffende aanbieders het IP-adres enkel voor de levering van de inhoud gebruiken. Daarnaast kunnen derden gebruik maken van zogenaamde pixel tags (onzichtbare grafische afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) voor statistische- of marketingdoeleinden. Door deze pixel tags kan informatie zoals bijvoorbeeld het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website worden geanalyseerd. De gepseudonimiseerde informatie kan in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem bevatten, verwijzende websites, bezoektijden en gebruik van onze website, en tevens worden gekoppeld met dergelijke informatie uit andere bronnen.

Hieronder vindt u een overzicht van derden en hun inhoud inclusief links naar hun privacyverklaring, waar u meer informatie kunt vinden over de verwerking van gegevens en over, wat hier gedeeltelijk al is genoemd, de mogelijkheden om toestemming in te trekken (zogenaamde Opt-Out):

• Kaarten van de dienst “Google Maps” van de derde partij Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/
• Video’s van het platform “YouTube” van derde partij Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/
• Fotobestanden van de dienst “Cloudinary” van de derde partij Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA; privacyverklaring: https://cloudinary.com/privacy

21. Gebruikersrechten

21.1 Een overzicht van uw rechten

Recht op inzage, rectificatie, intrekken van toestemming, bezwaar, verwijderen van gegevens en beperking van de verwerking.

• Inzage: u hebt het recht te informeren of en welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt om daar inzage in te krijgen.
• Rectificatie: u hebt recht om een rectificatie van uw persoonsgegevens of een voltooiing ervan aan te vragen.
• Beperking van de verwerking: u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
• Verwijderen van gegevens: u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht op te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.
• Dataportabiliteit: u hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te ontvangen, in zoverre de verwerking met behulp van een geautomatiseerde procedure verloopt.
• Ook bij vragen, commentaren, klachten en verzoek om inzage in verband met ons privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.
• U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor verantwoordelijke regelgevende instantie, wanneer u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wettelijke bepalingen; in ons geval is dat de Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (vertegenwoordiger voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie), Friedrichstr. 219, 10969 Berlijn, Duitsland

21.22 Intrekkingsrecht en recht van bezwaar

U heeft overeenkomstig artikel 7 lid 2 DSGVO het recht, uw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan zullen wij in de toekomst de gegevensverwerking die betrekking heeft op deze toestemming niet meer voortzetten. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Voor zover wij uw gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f DSGVO verwerken, heeft u overeenkomstig artikel 21 DSGVO het recht, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en ons redenen te geven, die uit uw specifieke situatie voortvloeien en die naar uw mening zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen. Wanneer het gaat om een bezwaar tegen de gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken, dat ook zonder opgave van redenen door ons wordt ingewilligd.

Mocht u van uw intrekkingsrecht of recht van bezwaar gebruik willen maken, dan is het voldoende een informeel bericht te sturen naar de bovengenoemde contactgegevens.

22. Contactmogelijkheden

U kunt ons zowel per post als per telefoon, fax en e-mail bereiken.

Wine in Black GmbH
Friedrichstrasse 194 - 199
10117 Berlin
Duitsland

Telefon: +31 (0)70 - 80 80 202
E-Mail: mijngegevens@wineinblack.nl

Ter bescherming van persoonlijke gegevens kan het gebeuren dat we uw vragen of gedeeltes van vragen via een ander communicatiekanaal beantwoorden.

23. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wine in Black behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op www.wineinblack.nl/privacyverklaring.

24. Vereisten voor terbeschikkingstelling van gegevens

Tenzij specifiek vermeld bij het verzamelen van data, is het verstrekken van gegevens niet vereist of verplicht. Echter, om technische redenen zijn er delen van ons aanbod die we niet kunnen aanbieden zonder enige gegevens te verzamelen. Verder delen wij u graag mee, dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bijvoorbeeld informatie over de contractant). Voor het afsluiten van een contract kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn, dat een betrokken persoon ons persoonsgegevens verstrekt, die wij moeten verwerken. Die betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht, ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Zonder deze persoonsgegevens kan er geen contact worden afgesloten. Hierover kunt in individuele gevallen contact met ons opnemen.

Versie 1.2 vanaf 30-04-2019