Winkelwagen gereserveerd voor 00:00min

Herroepingsrecht

Hier vindt u informatie over herroepingsrecht

Ik ben niet tevreden met de wijnen, wat nu?

Alle wijnen die u in onze shop vindt, zijn door onze experts zorgvuldig geselecteerd en op kwaliteit gecontroleerd. Wij bieden uitsluitend wijnen aan van wijnmakers en wijngoederen met een goede reputatie. Als een wijn u desondanks niet bevalt, kunt u deze na ontvangst weer laten ophalen nadat u contact met ons heeft opgenomen. U krijgt dan de keuze tussen het aankoopbedrag retour, een nieuw product of een waardebon ter waarde van het aankoopbedrag, waarmee u nieuwe wijnen kunt uitkiezen.

Wanneer het product gebreken heeft en deze onder de wettelijke garantie vallen, is er de garantieverplichting. Wilt u gebruikmaken van uw garantie, neem dan contact op met onze klantenservice. Wine in Black is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede producten. Als de kwaliteit van de wijn te wensen overlaat, doordat deze bijvoorbeeld kurk heeft, kunt u binnen twee maanden na ontdekken van het gebrek contact met ons opnemen. U krijgt dan de keuze tussen het aankoopbedrag retour, een nieuw product of een waardebon ter waarde van het aankoopbedrag, waarmee u nieuwe wijnen kunt uitkiezen. Wij verzoeken u het gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken.

Hoe doe ik beroep op mijn herroepingsrecht?

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Let op: vanwege hygiënische redenen en/of vanuit het oogpunt van gezondheidsbescherming verliest u uw herroepingsrecht zodra u de verzegeling van de wijn heeft verbroken (kurk is getrokken of draaidop is geopend). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Wij mailen u vervolgens een retourlabel, dat u zelf moet uitprinten.

Indien u melding wilt maken van uw beroep op het herroepingsrecht, kunt u dat ook via onderstaand formulier doen. U bent niet verplicht tot gebruik van dit formulier. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Herroepingsaankondigingsformulier

Een melding maken van uw beroep op het herroepingsrecht kan ook via het Europese modelformulier. U bent niet verplicht tot gebruik van dit formulier.

Modelformulier

Gevolgen van de herroeping: als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Wine in Black, wanneer u gebruik maakt van het door ons toegezonden retourformulier. Wanneer u op eigen initiatief of met een andere vervoerder wenst te retourneren, zijn de directe kosten voor het terugsturen voor uw eigen rekening.

Wine in Black Postbus 20249 8000CE ZWOLLE Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.